Det visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik, som baseras på inrapporterade försäljningar från mäklare.

Under perioden mars–maj i år har priserna på bostadsrätter i länet ökat med 1,1 procent, jämfört med 2,3 för hela landet. De största prisökningarna har varit i Håbo och Östhammars kommun där lägenhetspriserna har stigit med 8,6 respektive 10,3 procent.

I Uppsala kommun har priserna gått ned marginellt, med 0,2 procent. Sammanlagt 1 072 försäljningarna gjordes i Uppsala och det genomsnittliga priset per kvadratmeter var 36 472 kronor. I Enköping sjönk priserna med 0,4 procent och i Knivsta med 5,9 procent.

Priserna på villor har ökat med 0,9 procent i länet de tre senaste månaderna, att jämföra med hela landet där uppgången varit 3,6 procent. Största uppgångarna har Tierp och Uppsala haft. I Tierp har priserna stigt med i genomsnitt 8 procent under perioden mars-maj. I Uppsala har uppgången varit 7,6 procent.

I Knivsta kommun, som länge har haft länets högsta villapriser, har priserna sjunkit med 9,6 procent. Under de senaste 12 månaderna har priserna sjunkit med 15,2 procent i kommunen. Man har dock fortfarande den högsta prisnivån. Genomsnittspriset för en Knivstavilla är drygt 4,7 miljoner kronor. I Uppsala är genomsnittspriset på 4 263 000 kronor.

Även i Enköping sjönk villapriserna, nedgången de tre senaste månaderna är 7,2 procent.