När det gäller solpaneler är väderstrecket viktigt, tipsar tidskriften Vi i villa med hjälp av elingenjören Erik Wallnér från Solcellskollen.se. Solpaneler riktade åt syd är bäst, men även sydväst och sydost fungerar bra.

Många placerar sina anläggningar på öst- och västvända tak, men då får man räkna med att utbytet är ungefär 20 procent lägre än en anläggning åt syd.

Solpaneler på nordliga tak bör över huvud taget undvikas, eftersom det ger mellan 40 och 50 procent lägre elproduktion.

Takets lutning är däremot i allmänhet inte lika avgörande som väderstrecket.