– Renoveringsviljan i Uppsala län är större än den har varit på flera år – under första kvartalet steg Renoveringsindex i länet med hela 6,5 procent. På riksnivå har renoveringsviljan ökat varje månad sedan årsskiftet, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under andra kvartalet i år satsade länsinvånaren nästan 2 400 kronor på renoveringar, det är en ökning jämfört med samma period förra året. På riksnivå har Renoveringsindex ökat med 3,49 procent i år.

Renoveringsindex är en sammanvägning av rotavdraget och handelsstatistiken för byggvaror från Statistiska centralbyrån, SCB.