Ordnat och vilt i trädgården

I Sverige betyder Arts and crafts blommiga tapeter och handsnickrade möbler. Men det är också en stil för trädgården, med höga formklippta häckar, knasigt formade idegranar och färgglada rufsiga rabatter.

7 september 2019 21:15

Säg arts and crafts, och de flesta tänker på formgivaren och konstnären William Morris pruknande tapeter och tyger. Men rörelsens idéer om handgjord enkelhet når utanför husets väggar – i England är det minst lika mycket en trädgårdsstil.

– Det är första gången i trädgårdshistorien som ägaren till trädgården blir den som får styra, och man inser hur roligt det faktiskt är – en trädgård är inte bara något att titta på utan något man gör, en hobby, säger Rebecca Malmsköld, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner som har skrivit boken "Arts and crafts för din trädgård" (Hortensis).

För Rebecca Malmsköld har arts and crafts-stilen alltid varit en självklar inspiration i trädgården. Den är ombonad och fantasifull.

– Jag tycker om är att det är så personligt, lite knasigt och hemtrevligt stökigt. En trädgård ska vara lite blommig och inte så stram, säger hon.

Utmärkande för riktningen är kontrasten mellan det tuktade och det vilda.

– Att sammanföra olika världar gör det spännande. Även inredning funkar ju så – om allt är alltför välordnat blir det stelt, men om det är för oorganiserat blir det rörigt. Men har man en fast struktur med tydliga rum kan man freaka loss inne i rummen.

De här rummen i trädgården – de är verkligen rum. Tydligt avgränsade och med olika funktioner. Den mänskliga aktiviteten är grunden för trädgårdens uppbyggnad.

– Fundera på hur du vill använda din trädgård – kanske vill du ha en plats att laga mat på och en plats att sitta och fika på, säger Rebecca Malmsköld.

Rummen gör att trädgården blir en förlängning av huset, som är förbundet med trädgården med dörrar och trädgårdsgångar.

Arts and crafts-trädgården var en kraftig motreaktion mot många av de tidigare mer formella trädgårdsstilarna, som var mer av skrytbyggen.

– De var bara till för att promenera i och beskåda, och visa för andra hur mycket pengar man hade, medan en mängd trädgårdsmästare skötte om dem.

Den här trädgården är i stället tydligt förankrad i platsen där den växer. De naturliga förutsättningarna tas tillvara, och växterna väljs efter vad som trivs i miljön.

– Trädgården ska skötas av de som bor i huset och har ett vanligt liv. Då blir det enklare om man ser sig om efter vad som trivs på platsen där man bor. Kikar man i grannarnas trädgårdar och i den omgivande naturen så behöver man inte skohorna in en växt som inte passar, säger Rebecca Malmsköld.

De stora engelska trädgårdarna från förra sekelskiftet omger ofta ett litet pittoreskt slott eller en kyrka från medeltiden – går det att applicera arts and crafts-filosofin på en helt vanligt villaträdgård?

– Ja, självklart, det är precis det jag vill förmedla med boken. Vi bor själva i ett hus från 1950-talet, inget slott direkt. Vi har kokat ned den stora slottsträdgården till mindre skala, säger Rebecca Malmsköld.

Hela Rebeccas och hennes man Staffans trädgård i Rolfstorp nära Varberg bygger på den mänskliga aktiviteten, med tydliga rum för olika aktiviteter. Det är brokigt, med fasta ramar. Favoritplatsen på sensommaren är det Rebecca kallar för hobbyrummet.

– Där har vi vår blomstergård där vi odlar snittblommor. Vi plockar och gör egna buketter varje dag.

Att arts and crafts-rörelsens trädgårdsfilosofi aldrig riktigt etablerade sig i Sverige tror Rebecca Malmsköld har med funkisen att göra. Den kom tidigt till Sverige – och folkhemmet omfamnade den.

– Det fanns en väldigt liten tidslucka för arts and crafts att etablera sig. Få trädgårdar hann bli gjorda innan funkisen kom. Dessutom har England andra system och organisationer för att bevara kulturarv än vad vi har i Sverige, så det finns fler trädgårdar bevarade där.

Nu när arts and crafts är på tapeten igen får dess trädgårdsfilosofi en ny chans. Vi är trötta på det masstillverkade, likriktade och perfekta, menar Rebecca.

– Vi längtar efter att göra själva – handgjorda spaljéer och hembygda bänkar till trädgården. Det ska inte vara perfekt. Testa att gjuta en platta eller göra en stenläggning själv så blir det personligt.

Arts and crafts

Andra halvan av 1800-talet liknade på många sätt vår tid. Den tekniska utvecklingen gick snabbt och människors tillvaro förändrades i hög takt. Maskiner kunde tillverka nästan allt – samtidigt som hantverkskonsten började falla i glömska. Bland unga radikaler växte en längtan efter ett sundare, vackrare liv långt från de smutsiga storstädernas fabriker. Inspirationen hämtades från äldre tiders levnadssätt på landet. Inom trädgårdskonsten kritiserade arts and crafts-rörelsen de stela planteringarna och de känsliga exotiska växter som hämtades hem från kolonierna. I stället hittade man nygamla idéer i medeltidens trädgårdar med härdiga växter, formklippta buskar och tydligt indelade trädgårdsrum.

Källa: "Arts and crafts för din trädgård" av Rebecca Malmsköld (Hortensis)

Arts and crafts i trädgården

Arts and crafts-trädgårdarna kan variera mycket, men dessa övergripande karaktärsdrag definierar dem, enligt Rebecca Malmsköld:

Hus och trädgård bildar en enhet. Hemmet fortsätter ut i trädgården med tydliga, avgränsade rum. Huset och trädgården är förbundna med dörrar och gångar.

Trädgården förankras på platsen. Uppvuxna träd bevaras, utsikt bereds mot vackra omgivningar och växter väljs efter vad som trivs på platsen.

Kontraster mellan ordnat och vilt. Bara det vilda eller bara det ordnade blir tråkigt, men en formklippt häck och en rufsig rabatt skapar en spännande kontrast.

Rätt växt på rätt plats. Varje vrå av trädgården fylls med växter som trivs i just det rådande mikroklimatet, utan konstgödsel och gifter.

Tre trädgårdar

De flesta arts and crafts-inspirerade trädgårdarna finns att beskåda i Storbritannien. Dessa tre ägs av organisationen för bevarandet av kulturarv, The national trust, och är öppna för allmänheten:

Great chalfield manor, Atworth, Melksham, Wiltshire. Huset från 1400-talet fick en arts and crafts-inspirerad trädgård av trädgårdsarkitekten Alfred Parsons med början år 1907.

Sissinghurst castle garden, Biddenden road, Cranbrook. Trädgården är anlagd kring ruinerna av ett slott från 1500-talet. En av världens mest besökta trädgårdar, anlagd på 1930-talet av Vita Sackville-West och Harold Nicolson.

Snowshill manor, Snowshill, Gloucestershire. Liten med intima små trädgårdsrum. (TT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Bratt/TT