För riket totalt har minskningen på bostadsrättspriserna för ettorna sjunkit med 5 procent, jämfört Uppsala läns 13 procent sett till de senaste 12 månaderna. Bland större lägenheter är skillnaderna mellan Uppsala och riket däremot lika i utveckling och ligger på mellan 3–5 procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.

UNT har tidigare skrivit om att priserna har sjunkit dramatiskt de senaste månaderna sett till den striktare utlåningen från bankerna och en svagare efterfrågan på nyproducerade lägenheter i Uppsala län. Även detta ger utslag i statistiken då prisraset under de tre senaste månaderna är ännu mer markant.

På ettorna är det 15 procent, på tvåor och treor 10 procent och på fyror 5 procent.

– Tittar man på bostadsmarknaden i Uppsala som helhet förstår man varför just mindre bostäder blivit extra drabbade. Utöver det faktum att det nya amorteringskravet påverkar köpare av små lägenheter i större grad, så spelar utbudet en stor roll. Nära en tredjedel av alla bostadsrätter som finns ute till försäljning är nyproduktion och av dessa är cirka 27 procent ettor och 23 procent tvåor. Det innebär att utbudet på mindre lägenheter är det som ökat absolut mest. Samtidigt ser vi att utbudet ökat mer än efterfrågan och resultatet blir då stora skillnader i prisnedgång mellan olika bostadsstorlekar, säger Tim Abrizeh, franchisetagare på Fastighetsbyrån Uppsala, i ett pressmeddelande.

Villapriserna har i Uppsala län annars legat stilla sett till de senaste 12 månaderna, medan de i riket totalt har stigit med 4 procent. De senaste tre månaderna har dock priserna sjunkit med 3 procent i riket och 6 procent i Uppsala län.