– Små insatser kan ge stor effekt, säger Erik Hansson, grundare av sajten Natursidan.se.

En naturlig variation av djur, insekter och växter är nödvändig för vår överlevnad. Att den biologiska mångfalden bevaras är en förutsättning för allt liv på planeten. Rubbar vi balansen i ekosystemen kan det få förödande effekter. Ett tydligt exempel är den oroande minskningen av bin. Utan dem uteblir pollineringen av många växter och på sikt vår tillgång på mat. Det moderna jord- och skogsbruket är en av orsakerna till binas tuffare tillvaro. Miljögifter och förändrat klimat en annan.

Det är lätt att känna sig uppgiven av alla larmrapporter om insektsdöd och utrotning av växter och djur. Men i stället för att drabbas av hopplöshetskänslor kan man dra sitt strå till stacken i det lilla.

Artikelbild

| En törnsångare har just fångat en luktgräsfjäril. Om du bjuder in fler växter och djur till din trädgård, hjälper du den vilda naturen och skapar en oas där mängder av arter trivs.

– Alla kan göra något för att hindra den negativa utvecklingen – särskilt de som har en egen trädgård, säger Erik Hansson.

Han är journalist och driver Natursidan.se. Sajten vill sprida information om naturen och berättar om allt från ugglespaningar till nya regeringsbeslut som berör miljön.

– Det är trösterikt att faktiskt kunna göra något handfast i sin närmiljö.

Det handlar om att låta sin trädgård bli aningens mer förvildad och varierad.

Artikelbild

| Är miljön för insekter bra kommer fåglarna också att trivas. Rödhaken är ett trevlig inslag i trädgården.

– En mer vildvuxen tomt kan dra till sig fjärilar, humlor och fåglar, som i sin tur hjälper växterna att pollineras och så är det goda kretsloppet igång, förklarar Erik.

Att ta bort alla trista, kortklippta gräsmattor är ett första steg.

Artikelbild

| Purpurbönan i Justines trädgård får hjälp med pollineringen av en blomfluga som suger nektar.

– De är ingen höjdare för den biologiska mångfalden. Det finns en forskare som heter Mark Hostetler (professor i naturvård och viltekologi vid University of Florida, reds anm.) som till och med har jämfört hårt klippta gräsmattor med betong. De är ungefär lika fruktbara.

Låter du gräset växa som det behagar ökar artrikedomen ganska snabbt. Du kan också gräva upp en del av mattan och plantera buskar eller träd i stället. Då trivs exempelvis småfåglar och igelkottar bättre.

Artikelbild

| Bjud in fler växter och djur till din trädgård.

– Det finns inte så mycket forskning om hur våra trädgårdar faktiskt ser ut. Men i en rapport från 2010 framkom att hälften av tomtytorna är just gräsmattor. Så där finns en del att göra.

Justine Lagache är formgivare och författare till boken "Naturligtvis: biologisk mångfald i din trädgård" i samarbete med Naturskyddsföreningen. Den handlar om hur vi som trädgårdsägare kan bidra till pluralism i naturen.

Artikelbild

| Lämna gärna rishögar kvar i något hörn av i trädgården. Där trivs igelkottar och nyttiga insekter.

– När du skapar en miljö som är inbjudande för växter och djur får du samtidigt en rikare, sundare och faktiskt mer lättskött trädgård, säger hon.

Dessutom är det väldigt roligt att följa skådespelet från första parkett.

Artikelbild

| Sälgen, som blommar tidigt på våren, är en viktig proteinkälla för de första humlorna.

– Det är underbart med steglitsor och sidensvansar utanför fönstret. Eller att se en blåmes flytta in i holken som man har satt upp.

Justine experimenterade och dokumenterade sin egen trädgård i flera år innan hon skrev boken. Bland det första hon noterade var att antalet fjärilar och humlor ökade i takt med att hon förde in fler blommor i rabatterna.

Artikelbild

| Bin är livsviktiga för vår tillgång på bland annat frukt. Se till att de trivs i din trädgård genom att sätta upp ett bihotell. Du fixar ett enkelt genom att bunta ihop ett knippe grenar där du borrar hål i ändarna.

Hon tycker att det allra viktigaste är att försöka tänka på att ha mat som insekter och fåglar kan äta av hela året, från tidig vår till sen höst. Under de första vårveckorna är sälg väldigt bra.

– De blommar tidigt och är en riktig livräddare för de första humlorna, som är befruktade honor som har överlevt vintern. Brännässlor är viktiga för många fjärilslarver, säger Justine.

Artikelbild

| Vårtordyvel trivs bäst i torra gräsmarker.

Oklippta gräsmattor, yviga rabatter, rishögar och snår med sälg där nässlorna trivs. Vissa tycker att det låter underbart och lättskött, medan andra kanske rynkar på näsan och längtar efter ordning och reda. Erik Hansson medger att det kan knorras från grannarna om man anammar den biologiska mångfaldens trädgårdsfilosofi.

Men det behöver inte bli Törnrosa-häckar eller se ut som en ödetomt för att artrikedomen ska befrämjas. Den kan gynnas i en mer ordnad trädgård också.

Artikelbild

| Justine Lagache, formgivare och författare.

– Alla tolkningar och smaker fungerar, det finns tusentals sätt att bygga upp en trädgård på. Den kan vara stram, men aldrig fattig – plantera många olika växter och se till att djuren hittar mycket att äta och platser där de kan söka skydd och föda upp sina ungar, säger Justine Lagache.

Gör vi det kan vi fortsätta att njuta av humlesurr, häckande fågelpar och en rik äppelskörd.