Sedan sommaren 2017 har Uppsalas högsta bostadshus skjutit i höjden i Gränby. Ett samarbete mellan Veidekke och Rikshem som enligt byggföretagen utmanat den traditionella byggnormen i Uppsala.

– Historiskt sett har Uppsala varit restriktiva när det kommer till att bygga på höjden. Man har velat värna om stadsbilden med slottet, Carolina Rediviva och Domkyrkan. Men det här bygget visar att man kan hitta en bra lösning, säger Erik Hävermark, affärsutvecklingschef på Veidekke i Uppsala där byggföretaget valde att etablera sig sommaren 2018.

80 lägenheter - blandat 1:or, 2:or och 3:or - håller på att färdigställas och det pågår febril aktivitet invändigt.

Artikelbild

| Med en höjd på 51,5 meter ryms 16 våningar med totalt 80 lägenheter i huset Uppsala View.

– Här har man hittat en bra plats för att inte störa stadsbilden. Snarare tillför det något till stadsbilden utan att ta något från grönytorna, säger projektutvecklaren Sofie Blom, som står på takterrassen och pekar ner mot Gränbyparken.

Från takterrassen breder staden ut sig och Domkyrkan och Uppsala slott sticker upp ur den grådisiga förmiddagen och längre bort kan man skymta Flogsta.

Uppsala kommun ska under de kommande åren säkerställa nybyggnation av 33 000 bostäder i Bergsbrunna och södra stadsdelarna.

– Ska man lyckas med det så kommer man behöva bygga på höjden. Och jag tror att vårt projekt visar att man just kan bygga högt utan att förstöra. Man kommer nog att gå försiktigt fram men jag tror absolut att det kommer att bli vanligare framöver, säger Erik Hävermark.