Hemlarm – mer än bara stöldskydd

Ett smart hemlarm gör mer än att skyddar mot inbrott. Det talar om när du har en vattenläcka och kan tända lampor när du kommer hem. Vi har kollat upp vad sex olika system har att erbjuda.

9 april 2019 21:00

Ska larmet sitta i bostaden eller sommarstugan? Hur många fönster behöver övervakas? Det är många frågor att ta ställning till när man skaffar ett nytt hemlarm. Stefan Tärnell, som grundat hemsidan larmkollen.se, tycker det är viktigt att larmet också varnar för brand och vattenläckor.

– Ur säkerhetssynpunkt är det bäst att ha en larmcentral som reagerar snabbt, men då blir det en högre kostnad, säger han.

Han påpekar att billigare lösningar ofta innebär att kunderna själva måste övervaka systemet eller ha larmet kopplat till en granne. Sensor Alarm, som har lägst startkostnad i vår jämförelse, innefattar grannsamverkan. Tanken är att en inbrottstjuv ska bli skrämd när någon i närheten tänder sina lampor. Vid ett utlöst alarm går det ett par minuter innan larmcentralen kopplas in.

Svenska Alarm skickar däremot en väktare på en gång. Men det kan bli dyrt om man inte hinner meddela att det är falsklarm.

– Det är bra om det ingår fria utryckningar, säger Stefan Tärnell.

Sector Alarm, som hamnar på andra plats i vår jämförelse, erbjuder sig att åka ut för att titta till hemmet efter exempelvis strömavbrott. Där ingår också ett trygghetslarm. Men systemet är näst dyrast efter Verisures, som trots det höga priset får en topplacering tack vare ett omfattande skydd. Verisure kan exempelvis larma om möss har flyttat in och genom en röstenhet kan larmoperatören skrämma iväg inbrottstjuvar.

Kommunikationen med larmcentralen sker genom bredband och flera mobilnät, vilket ska garantera en ständig uppkoppling.

– Att bara ha det ena eller andra är lite begränsande och att endast ha GSM är den största begränsningen. Men hyfsat många tycker att det är en fördel om de till exempel inte har internet i sommarstugan, säger Stefan Tärnell.

Så gjordes testet

Vi har jämfört sex olika typer av hemlarm och rangordnat dem utifrån vilka funktioner som ingår. Viss hänsyn har tagits till möjligheterna att bygga ut larmet. Samtliga system är kopplade till en larmtjänst och kompatibla med smarta mobiltelefoner.

1. VERISURE: TRYGG TOTAL

Kommentar: Dyrt

Inkluderar: Huvudenhet, sju vibrationsdetektorer, två kameradetektorer, två rökdetektorer, röstenhet, trygghetspanel, manöverpanel, larmbricka, larmdekaler och id-skydd.

Startkostnad: 8 490 kr

Månadskostnad: 459 kr

Bindningstid: Ingen, tre månaders uppsägningstid.

Installation: Utförs kostnadsfritt av leverantör.

Kommunikation: Bredband/GPRS/GSM/3G/4G.

Kompatibelt med: Yale Doorman, Panasonics värmepump.

Hantering: Genom manöverpanel eller mobilapp.

Väktartjänst: Främst Securitas, fria utryckningar efter ett verifierat larm.

Exempel på komplement: Smart plug, vattendetektor, klimatdetektor.

Omdöme: Hög start- och månadskostnad, men då ingår många olika funktioner. Med flera vibrations- och kameradetektorer ges ett bra skalskydd då ett flertal dörrar och fönster övervakas. Det går att komplettera med detektorer som upptäcker vattenläckor, mögel och skadedjur. Genom en smart plug går det att styra lampor och andra elapparater så att exempelvis belysningen tänds när någon närmar sig bostaden. Röstenhet skapar direktkontakt med larmoperatören. Flera mobilnät kombinerat med bredband garanterar ständig uppkoppling. Unika larmbrickor registrerar vem som har larmat av eller på och det är möjligt att ange vilka tider som olika personer normalt vistas i bostaden.

Plus: Ger ett heltäckande skydd.

Minus: Kostar mycket.

2. SECTOR ALARM: INBROTT & BRAND

Kommentar: Omfattande tjänst

Inkluderar: Centralenhet, manöverpanel, kameradetektor, rökdetektor, magnetkontakt, larmbricka, larmdekaler.

Startkostnad: 1 490 kr

Månadskostnad: 419 kr

Bindningstid: Ingen, tre månaders uppsägningstid.

Installation: Utförs kostnadsfritt av leverantör.

Kommunikation: Bredband/GPRS/GSM

Kompatibelt med: Yale Doorman.

Hantering: Genom manöverpanel eller mobilapp.

Väktartjänst: Lokala vaktbolag, fria utryckningar.

Exempel på komplement: Smart plug, digitalt lås, glaskrossdetektor.

Omdöme: Förutom att larmet varnar vid inbrott och brand ingår det trygghetslarm och nyckelservice. En väktare åker ut för att kontrollera vad som hänt efter att man tryckt på en knapp och kan exempelvis slå på strömmen efter ett strömavbrott. Månadskostnaden är därför högre än för flera av de andra hemlarmen. Det finns flera produkter som man kan komplettera med, exempelvis en smart plug så att belysningen kan synkas med larmet och slås på vid ett inbrottsförsök. Med ett digitalt lås går det också att låsa upp för hantverkare eller hundvakten från en annan plats. Kameran registrerar både rörelser och temperaturer. Ett utlöst alarm går direkt till sambandscentralen som vidtar nödvändiga åtgärder.

Plus: Fria väktarutryckningar och åtgärder vid strömavbrott.

Minus: Hög månadskostnad.

3. SVENSKA ALARM: HEMLARM

Kommentar: Billigt i längden

Inkluderar: Centralapparat, magnetkontakt, rökdetektor, kameradetektor, extern knappsats, larmdekaler och skylt.

Startkostnad: Se installation.

Månadskostnad: 269 kr för avbetalning på larmet i sex år. 1 500 kr per år (125 kr i månaden) för koppling till larmtjänst.

Bindningstid: Sex år.

Installation: Utförs av leverantör med genomgång av funktioner för 2 250 kr.

Kommunikation: Bredband/GPRS/GSM/3G.

Kompatibelt med: Slutet system.

Hantering: Genom knappsats eller mobilapp.

Väktartjänst: Lokala vaktbolag, fria utryckningar förutom vid falsklarm som kostar 900 kr.

Komplement: Utomhussiren med blixtljus, kameradetektor med färgbilder och mörkersyn, fönsterkontakter.

Omdöme: Relativt hög startkostnad och bindningstid på hela sex år. Men månadskostnaden är förhållandevis låg och efter att larmet är avbetalat kan man använda det gratis, eller för en låg summa koppla det till en väktartjänst. Blir därför billigast i längden. När ett larm har utlösts skickas väktare direkt, vilket är bra då minuter kan spela stor roll i ett kritiskt läge, men man har bara fem minuter på sig att avbryta om det är ett falsklarm. Bilderna från kameran skickas till appen i mobiltelefonen där det finns en funktion för att larma 112. Användaren avgör själv om de ska sändas vidare till väktare. Appen stöder också driftlarm som varnar vid vattenläcka med mera.

Plus: Låg månadskostnad efter att larmet betalats av. Stöd för flera olika funktioner.

Minus: Lång bindningstid. Kostsamt vid falsklarm.

4. SECURITAS: HEMLARM BAS

Kommentar: I mittenskiktet

Inkluderar: Centralapparat, magnetkontakt, rörelsedetektor, rökdetektor, larmdekaler och skylt.

Startkostnad: 995 kr

Månadskostnad: 299 kr

Bindningstid: Ett år, därefter tre månaders uppsägningstid.

Installation: Utförs själv med support via telefon.

Kommunikation: Bredband/GPRS/GSM/3G.

Kompatibelt med: Z-Wave.

Hantering: Genom mobilapp.

Väktartjänst: Securitas, fria utryckningar (inom 50 km).

Exempel på komplement: Manöverpanel, rörelsedetektor med kamera, fjärrströmbrytare.

Omdöme: Ingen jättehög startkostnad eller månadskostnad, men heller inte billigt. Kort bindningstid. En stor skillnad är att systemet är kompatibelt med andra smarta produkter i hemmet genom Z-wave, så den som redan har belysning och andra apparater sammankopplade behöver inte skaffa massa nya pluggar. Man blir inte låst till ett system, vilket är smidigt. Genom geotjänster går det att utlösa funktioner i hemmet när ens telefon kommer till ett geografiskt område så att exempelvis kaffekokaren sätts på när man kommer hem. Abonnemanget går att uppgradera för fler funktioner som att få en kamera att spela in när ett larm utlöses. Med en nyckeltjänst kan väktare gå in och kontrollera bostaden.

Plus: Flera inställningsmöjligheter genom geotjänster och Z-wave.

Minus: Ingen kamera eller manöverpanel i grundpaketet.

5. GARDIO: HEMLARM

Kommentar: Kamerasystem

Inkluderar: Centralenhet, hd-kamera, larmpanel, larmskyltar.

Startkostnad: 1 979 kr

Månadskostnad: 189 kr

Bindningstid: Ingen, tre månaders uppsägningstid.

Installation: Utförs själv med telefonsupport eller av leverantör för 798 kr.

Kommunikation: Bredband. För GPRS/3G/4G krävs modem för 590 kr plus månadskostnad på 59 kr.

Kompatibelt med: Kan anslutas till ett smart hem genom att kopplas ihop på samma nätverk.

Hantering: Genom larmpanel eller mobilapp.

Väktartjänst: Nokas, fria utryckningar vid inbrott.

Exempel på komplement: Brandvarnare, vattenlarm, siren för hd-kamera.

Omdöme: Låg månadskostnad utan bindningstid. I grundpaketet ingår dock bara en kamera. För flera funktioner måste man betala extra. Ett fåtal komponenter finns att köpa till, men det går att utöka skyddet till att omfatta vattenläckor. Systemet bygger på kameraövervakning med hög upplösning så det går inte att komplettera med många produkter. Brandvarnare ingår inte men hemlarmet kan lära sig känna igen ljudet från befintliga brandvarnare och reagera när de tjuter. Det går också att synka med andra apparater i ett smart hem. Uppkopplingen till larmcentralen sker bara genom bredband vilket är en svaghet jämfört med andra hemlarm. Möjligheten att få tillgång till mobilnät finns, men även det kostar mer.

Plus: Hd-kamera för en låg månadskostnad.

Minus: Få funktioner ingår.

6. SENSOR ALARM: HEMLARM

Kommentar: Bra skalskydd

Inkluderar: Larmenhet som mäter lufttrycket och reagerar vid inbrott, temperaturförändring och strömavbrott. Fyra larmbrickor, larmdekaler.

Startkostnad: 0 kr

Månadskostnad: 169 kr exklusive väktartjänst, 189 kr inklusive väktartjänst.

Bindningstid: Ett år. 25 dagars ångerrätt.

Installation: Behövs inte installeras.

Kommunikation: GPRS/GSM/Telias 2G-nät.

Kompatibelt med: Slutet system.

Hantering: Genom mobilapp.

Väktartjänst: Flera säkerhetsbolag, fria utryckningar.

Exempel på komplement: Extra larmbricka.

Omdöme: Enkelt och billigt att komma igång, ingen startkostnad och larmet behöver inte installeras. Endast en enhet kontrollerar lufttrycket. Det reagerar när exempelvis ett fönster öppnas och ger därför ett bra skalskydd. Däremot finns det ingen kamera som tar bilder. Det går inte heller att köpa till kameror eller andra typer av detektorer. Larmet kopplas ihop med befintliga brandvarnare men går inte att synka med ett smart hem. Det kommunicerar med sambandscentral genom GSM-nätet och saknar backup i form av bredband. Vid ett utlöst larm har användaren ett par minuter på sig att besluta om åtgärd. Därefter skickas det till väktare och grannar som ingår i nätverket.

Plus: Billigt med omfattande skalskydd.

Minus: Slutet system som inte kan göra mer än att larma.

(TT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!