44 procent av hushållen tror nu på stigande priser det närmaste året, en ökning med två procentenheter och 26 procent tror att priserna faller, ned tre procentenheter. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

"De senaste månaderna har hushållen varit mer positiva till bostadsmarknaden än vad analytikerna varit. Det börjar också dyka upp en del statistik som antyder att hushållens lite mer positiva syn kan vara motiverad. De senaste siffrorna pekar på både fler avslut och svagt stigande priser.", säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB i en kommentar.

Även fler mäklare tror att bstadspriserna kommer att stiga under de kommande månaderna, enligt Fasighetsmäklarförbundets månatliga sammanställning.

Enligt mäklarpanelen, med omkring 250 svarande, tror nu 36 procent på stigande priser fram till sommaren, jämfört med 27 procent i februari.

Enligt Jenny Strandberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet beror ökningen delvis på att det är vår då många vill både köpa och sälja bostad.

19 procent av mäklarna tror på fallande priser medan 45 procent tror att priserna kommer att stå still.