– Radon är förrädiskt på det sättet att det inte märks, men om man utsätts under lång tid kan det skada hälsan allvarligt. Därför är det så viktigt att som fastighetsägare mäta radon. Man bör göra en ny mätning åtminstone vart tionde år för att vara säker på att man inte utsätter sig själv och de som bor i huset för hälsorisker, säger Kristin Svensson Lundin, inspektör på miljöförvaltningen vid Uppsala kommun.

Om man tidigare mätt radonhalten i byggnaden, men gjort något i huset som har med värme, vatten eller ventilation att göra, eller om man behövt göra hål i husets bottenplatta, är det lämpligt att göra en ny mätning, enligt ett pressmeddelande från Uppsala kommun som även ger besked om hur man kan beställa mätdosor.

Var kommer radon i från?

Artikelbild

Radonpuckar kan beställas via Uppsala kommun till ett lägre pris, förutsatt att mätresultatet blir synligt i miljöförvaltningens register.

– Det finns tre huvudkällor. Från marken, från byggnadsmaterial och från vattnet om man har en egen bergborrad brunn, säger Kristin Svensson Lundin.

Varför ska man mäta under vinterhalvåret?

– Radonhalterna ökar i regel när man börjar värma upp sitt hus, då skapas det ett undertryck i byggnaden. Samtidigt vädrar vi i regel i mindre omfattning under vinterhalvåret.

Vad gör man sedan, om man uppmätt förhöjda radonhalter?

– Då måste man ta hjälp av en radonkonsult som tar reda på hur radonet kommer in i bostaden och som föreslår åtgärder.

Vilka åtgärder är vanligast?

Handlar det om markradon som läcker in i huset gäller det att täta mot marken. Är det från byggnadsmaterial i huset får man sätta in åtgärder för att öka ventilationen.