Det är framför allt på ett års sikt som det skett förändringar i tron på prisstegringar sedan den förra mätningen i maj. 43 procent av hushållen tror nu att bostadspriserna kommer att stiga med upp till 5 procent, jämfört med 37 procent i maj.

– Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Samtidigt gör 30 procent av hushållen bedömningen att priserna kommer stå stilla under det närmaste året, jämfört med 35 procent i maj. 10 procent tror att priserna kommer att stiga med mer än 5 procent medan 6 procent tror på fallande priser på ett års sikt.