Laboraskolan, som omnäms av Sebastian Sundel på UNT:s ledarsida den 17 oktober, är en helt vanlig svensk friskola i Långaryd, Hylte kommun.

Ingen religiös undervisning eller religiösa inslag förekommer i skolan. Medan skolans elever är medlemmar i den kristna kyrkan Plymouthbröderna, är skolan inte en religiös friskola. Plymouthbröderna anser att kristen undervisning ska äga rum i hemmet och i kyrkan. Skolans lärare är professionellt kvalificerade och är inte medlemmar i Plymouthbröderna.

Plymouthbröderna är ingen sekt, utan en svensk kristen frikyrka vars medlemmar tror på Gud och har Bibeln som rättesnöre. Våra elever är inte isolerade från omvärlden, utan lär sig om allt vad som sker runt omkring enligt läroplanens regler. Våra elever tar del av mycket historia och reser även runt för att lära sig. Kan detta kallas att ”vara isolerad”? I Skolinspektionens senaste inspektion av Laboraskolan hösten 2017 fick skolan ett prickfritt resultat.

För Laboraskolan AB

Thomas Johansson

Dan Malmström

Alfred Carlén

Svar:

Ledartexten den 17 oktober handlade i första hand om den så kallade Vetenskapsskolan i Göteborg som trots skarp kritik från Skolinspektionen tillåtits expandera sin verksamhet. I samband med detta nämndes också en skola utanför Stockholm som drivs scientologerna samt Laboraskolan.

Det är helt korrekt att Skolinspektionen i sin senaste inspektion godkänt Laboraskolans verksamhet och att skolan, på papperet, är en icke-konfessionell skola. Men det är också sant att Laboraskolan genom åren dragit på sig massiv kritik, från Skolinspektionen såväl som från före detta lärare och rektorer.

Kritiken har bland annat handlat om bristande saklighet och allsidighet i undervisningen och att skolan inte lever upp till läroplanens krav på att motverka traditionella könsmönster. Samtliga elever på skolan kommer från familjer som är medlemmar i Plymouthbröderna och en tidigare rektor har sagt att själva syftet med skolan är att hindra eleverna från att träffa personer som inte tillhör rörelsen.

Den fråga som ställdes i ledaren var om dagens friskolesystem fungerar som det var tänkt när det gäller att se till att verksamheten i fristående skolor motsvarar läroplanens mål och att skolan kan vara en plats där elever med olika bakgrund möts. Det finns anledning att betvivla detta.

Sebastian Sundel

vik ledarskribent