Var rädd om det trygga Sverige

För första gången på länge finns det skäl att känna sig mer otrygg i Sverige.

11 januari 2017 00:35

Sverige är ett av världens tryggaste länder att bo och leva i, även 2017. Den långsiktiga trenden är att tryggheten ökar, både den upplevda tryggheten och den faktiska i statistiken för våldsbrott. Ändå har det skett ett trendbrott 2015-2016, mot mer våld och större otrygghet. Att blunda för detta är att göra alla en otjänst, om det faktiskt går att göra något åt problemet.

Den som oroar sig för det ökade våldet i Sverige brukar få höra att statistiken visar annorlunda, en tydlig minskning av det dödliga våldet de senaste 20 åren. Detta var också helt sant fram till och med 2014, sedan hände något. Under 2015 dödades 112 personer i Sverige, 25 fler än året innan, och det mesta tyder på att trenden fortsatte 2016. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) fortsätter det dödliga våldet mot kvinnor och barn att minska, liksom det spontana våldet mellan män där alkohol är inblandat.

Det som ökar är de kriminella uppgörelserna, som sker i offentliga miljöer och där det oftare finns fler offer. De senaste åren har också inneburit flera offer som inte haft någonting med själva uppgörelsen att göra. Som mannen som tittade på fotboll på en restaurang eller det åttaåriga barnet som låg och sov när en handgranat kastades in genom fönstret, båda fallen i Göteborg.

Det finns alltså en viss anledning till ökad oro, även för den som inte är utsatt för våld i nära relationer eller som befinner sig på krogen vid 1.00-2.00-tiden efter ett kraftigt alkoholintag. En uppgörelse mellan kriminella kan ju ske dagtid i vilket bostadsområde som helst, där den misshagliga personen för tillfället råkar bo.

Ändå är det som om vissa vill fortsätta blunda. Som radioprogrammet Hopp i P1 nyligen där man ville visa på minskat våld men där sista året (2015) i statistiken ”föll bort”. Kanske var det ett mänskligt misstag, som man hävdar, men kanske var det också en ovilja att gå mörka krafter till mötes, de som på nätet lägger skulden för fler brott på ökad invandring (vilket man förvisso gjorde även när statistiken visade motsatsen). Det är kontraproduktivt av SR-programmet av flera skäl. Ett är att det blir svårare att angripa den organiserade brottligheten, ett annat är att de med utländsk bakgrund oftare bor i områden där konsekvenserna av de grova brotten är som störst.

I går presenterades den nationella trygghetsundersökningen (NTU) av Brå. Den visar att 19 procent av svenskarna känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen, fyra procentenheter fler än året innan. De behöver inte bara få höra att det inte finns någon anledning att oroa sig, vilket de allra flesta förvisso inte har. Men de behöver också få veta att staten tar poliskrisen och kampen mot den organiserade brottsligheten på största allvar.

Trygghet är ett skört mått som lätt kan förstöras och som det då tar väldigt lång tid att återskapa. Sverige är ett av världens tryggaste länder att leva i och det måste också visa sig när Brå gör sina intervjuer om ett år igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!