Utvecklingen i Hongkong oroar oss

21 augusti 2019 00:05

I två ledare har UNT under den gångna veckan presenterat en missvisande bild av Svenska Handelskammaren i Hongkong och vår hållning till den lokala regeringen som jag vill rätta till.

Handelskammaren består av cirka 170 svenska och svenskrelaterade företag med syfte att främja handelsutbyte mellan Sverige och Hongkong. Vi är inte en politisk organisation, men ser ett rättssamhälle med garantier för grundläggande fri- och rättigheter som en förutsättning för ett hållbart affärsliv. En av våra viktigaste roller är att slå vakt om att Hongkong fortsätter vara ett sådant samhälle.

Av den anledningen har Handelskammaren varit starkt kritisk till det förslag om ny utlämningslag som utlöste protesterna i Hongkong i somras. Förslaget att möjliggöra utlämning av misstänkta brottslingar till bland annat det kinesiska fastlandet skulle enligt vår mening allvarligt skada tilltron till Hongkong som ett internationellt handels- och finanscentrum. Vår kritik fördes fram personligen vid möten med regeringsföreträdare, samt även i skrift genom ett gemensamt uttalande av de fyra nordiska handelskamrarna den 6 juni 2019. Vi såg det som en framgång när regeringen senare samma månad förklarade att de ej längre avsåg driva förslaget vidare.

Vi har under sommaren bevakat utvecklingen i vår stad med ett stort mått av oro. Detta har bland annat uttryckts i ett uttalande av den europeiska handelskammaren av den 7 augusti 2019 (denna kammare är ett gemensamt organ för de nationella europeiska handelskamrarna). Det är för oss uppenbart att den lokala regeringen behöver vidta åtgärder som kan återuppbygga det förtroende som har gått förlorat, inte minst i Hongkongs yngre generation. Vi kommer att fortsätta föra fram synpunkter i officiella och inofficiella sammanhang.

Sverige är sedan många år närvarande i Hongkong genom ett generalkonsulat. Vi har aldrig upplevt att det råder förvirring hos någon berörd part avseende å ena sidan vår roll som en oberoende affärsorganisation, och å andra sidan generalkonsulatets roll som företrädare för Sveriges regering.

Vi noterar till sist att UNT ondgör sig över att vi i enlighet med en mångårig tradition om ett par veckor kommer anordna kräftskiva för våra medlemmar. Här utgår vi ifrån att tidningens läsare, till skillnad från redaktionen, har förståelse för att vissa traditioner faktiskt förtjänar att upprätthållas – kanske mer än någonsin – när de yttre förhållandena bjuder på prövningar av det slag som Hongkong just nu upplever!

Svar:Vad är det som är felaktigt? Allt som ledarna beskrivit är att ni tillhandahåller en fredad plattform för en politisk ledare som miljontals Hongkongbor inte känner något förtroende för. Det ironiska är att handelskammaren säger sig vilja slå vakt om det samhälle som Hongkong är, samtidigt som demonstranterna gång på gång förklarat att de vill ha förändring.Handelskammaren tycks vara helt ur kontakt med den lokala opinionen. Inte med ett enda ord visar man förståelse för att lunchen med Carrie Lam i detta skede är olämplig. I stället hänvisas till att lunchen är en tradition. Man säger sig verka utifrån ett svenskt arv och en övertygelse om att demokrati även gynnar näringsliv. Men den svenska demokratiska traditionen är avsevärt mycket längre än handelskammarens politikluncher. Tyvärr tycks man inte villig att bevisa vad som prioriteras högre.Red av UNT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristian Odebjer