Under och efter stormen Alfrida kunde många svenskar åter konstatera hur viktig elektriciteten är för våra liv. Nästan allt står och faller med tillgången på el, som ger oss värme, mat och kontroll över alla våra tillgångar. Därför har elnätet tagit över rollen som den viktigaste infrastrukturen i landet, ett primärt mål för främmande makt liksom för terrorister. Ansvarig myndighet för säkerhetsskyddet av elförsörjningen är Svenska Kraftnät.

Dagens Nyheters granskning har visat på stora brister i hur generaldirektören Ulla Sandborgh skött sitt uppdrag. Hon ska enligt DN ha anlitat egna vänner som konsulter och köpt ut en personalchef som kritiserat förfarandet. Dessutom ska hon ha dagtingat med sitt oberoende gentemot politiken genom att avsiktligt ha fördröjt prishöjningar av elnätsavgifter till efter riksdagsvalet. Så långt såg historien om Svenska Kraftnät ut som en ”vanlig” skandal som möjligen kunde generera en avgång eller två.

Men granskningen innehåller också misstänkt slarv och bristande rutiner kring säkerheten, då chefer utan behörighet haft tillgång till säkerhetsklassad information. Svenska Kraftnät inledde en egen granskning av säkerhetsrutinerna där man på fredagen upptäckte ”andra fall som lett till att det gjorts anmälan till Säkerhetspolisen”. En händelse omnämns som en ”säkerhetsskyddsincident”, som ska ”utredas och hanteras skyndsamt”.

Energiminister Ibrahim Baylan har sagt att han har fortsatt förtroende för Ulla Sandborgh, men båda har inbjudits till riksdagen för att svara på frågor. ”Granskningen har väckt ett stort antal frågor som vi behöver få svar på. Jag utgår från att de kommer och att de lämnar information”, säger Lars Hjälmered (M), näringsutskottets ordförande, till TT.

Uppgifterna visar på samma sorglösa hantering av säkerhetsfrågor som i Transportstyrelsen för några år sedan. ”Vad skulle kunna hända?”, tycks vara en generell inställning hos svenska ämbetspersoner och förvaltningschefer när de hanterar känsliga uppgifter. Kulturen har spridit sig med ungefär samma fart som försvaret rustades ned efter kalla kriget. Främmande makt, vilka skulle det kunna vara? Jo, de finns och det är dags att vakna nu.

Ännu finns inte all information, men om det slarvas med säkerheten på Svenska Kraftnät är det långt mycket allvarligare än när det gällde Transportstyrelsen. Just eftersom elförsörjningen är så central för att landet ska fungera.

Socialdemokraterna lyckades med konststycket att nästan vinna på Transportstyrelseskandalen trots att två ministrar, Anders Ygeman och Anna Johansson, fick lämna regeringen, liksom Stefan Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson. Det berodde i sin tur på dålig samordning inom oppositionen. Den här gången måste det bli annorlunda. Att vakta oss om natten är inte statens och regeringens enda uppgift, men den är ack så central och viktig.