Telebluffar en skamfläck

Det är en skam att det fortfarande inte finns en lag som hindrar att äldre blir lurade.

4 oktober 2016 00:40

Svindlarföretag lurar äldre svenskar att teckna nya telefonabonnemang. Hittills i år har över 1 000 anmälningar kommit in till Konsumentverket. Det vanligaste knepet är att förvirra kunderna och sedan få dem att godkänna ett muntligt avtal som de har mycket svårt att göra sig fria ifrån. SVT Plus visade i torsdags hur samtalen går till, och även att företagen ringer utifrån listor på ”enkla offer”, inte sällan dementa som bor på äldreboenden.

Svenska Telebolaget och Nytel i Sverige är några nämnda företag, men listan kan göras hur lång som helst. Ofta handlar det om samma personer som hela tiden startar nya företag, när de gamla fått dåligt rykte och uppmärksammats i medierna. SVT berättar om en 31-årig man som 2012 startade företaget Sveanor och fick mängder av klagomål från äldre, vilket ledde till en stämning av Konsumentverket, ett vitesföreläggande och konkurs. Men samme man ligger bakom de aktuella bolagen.

Telefonabonnemang är vanligast, men också elabonnemang och hälsokostpreparat förekommer när äldre luras att teckna avtal. Konsumentverket har sedan 2002 stridit för en lag om att muntliga avtal måste kompletteras med skriftliga, men utan framgång. En vanlig invändning från telemarketingbranschen är att försäljarjobben är vanliga ingångsjobb för unga. Krav på skriftliga avtal leder till ökad administration och riskerar slå ut seriösa aktörer, heter det.

Den förra regeringen varslade om att det fick vara nog, att konsumentskyddet skulle stärkas. En statlig utredning presenterade i fjol somras (9/7 2015) sitt betänkande där en lag om skriftliga avtal föreslogs. ”Vi måste lyssna på de många klagomål som kommer från konsumenter”, sade finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Men sedan dess ingenting, och någon proposition om en ny lag kommer inte den närmaste tiden heller.

Konsumentverket och konsumentvägledare har fått höra att vi i Sverige har en tradition av muntliga avtal, att dessa gäller på samma nivå som skriftliga. Det må så vara. Men snart har vi också en tradition av att låta svaga grupper i samhället vara skyddslösa mot lurendrejare. Det hör till normal anständighet att reagera när tusentals äldre utsätts för precis samma sak år efter år.

De tusentals anmälningarna, och de ännu mycket färre vitesföreläggandena, är också bara toppen av ett isberg. Många förstår inte ens att de blivit lurade. Andra förstår detta, men orkar inte driva saken vidare. Det handlar om att begära ut ljudfilen där man går med på avtalet och sedan stå på sig i kontakterna med företaget och berörda myndigheter. Anhöriga har också nog som det är med sin gamla mamma eller pappa.

De allra flesta skäms nog för att de gått på en blåsning och berättar inte om det för någon. Men de som ska skämmas är de folkvalda politiker som låter detta pågå år in och år ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!