Politiker anklagas ofta för att undervärdera sina väljare. Men i vissa fall överskattar man dem faktiskt. Rationella budskap, noggrant avvägda argument och uppenbara faktabaserade sanningar är ingen garanti för en valseger, trots att många politiker verkar ha den uppfattningen.

Den nationalekonomiska synen på människan som rationell, motbevisas när väljare gör val som går emot deras eget intresse. Det är hjärtat som styr, och det är som bekant långt ifrån alltid rationellt. Känslan av att något är på ett visst sätt är viktigare än hur det faktiskt är. Konstant förvånas politikerna över att väljarna inte gör som de trott, men tiden att förvånas är över.

Sedan sociala mediers intåg i våra liv har forum för politisk diskussion flyttat ut på nätet, bort från politikerna. Samtalet modereras inte, fakta är oväsentligt och när den egna åsikten bekräftas av likasinnade i stängda filterbubblor uppfattas en lögn, ett politisk budskap eller en idé till slut som sanning. När politikerna möter väljarna är bilden redan satt. Kunskap är vår enskilt viktigaste resurs. När den förvanskas och blir till fake news arbetar den emot oss, och för splittring.

Nyligen utkomna Brexit: The Uncivil War handlar om Dominic Cummings, hjärnan bakom lämna-sidans kampanj för Brexit. Tålmodigt visar filmen på det oerhörda gapet mellan väljare och politiker, samt de olika kampanjernas taktik. Stanna-sidan slogs med fakta. En uppsjö av experter och utförliga bevis på förträffligheten med att stanna i unionen. Väljaren förväntades ta in informationen, och fatta ett rationellt beslut. Men hjärtats mening – eller känslan – underskattades. Att EU ger ekonomiska fördelar för landet i stort är strunt samma för den som inte märker av fördelarna i sitt vardagliga liv.

I stället för att låta professorer tala över huvudet på folk etablerade Lämna-sidan en konflikt som de flesta kunde förstå sig på. De pengar som lagts på EU, skulle vid ett utträde i stället kunna läggas på sjukvård. Valet mellan en elitistisk och dyr gemenskap vars syfte var svårt att förstå och sjukvård blev enkelt. Sen var det strunt samma att jämförelsen faktiskt inte stämde. Lämna-sidan talade väljarnas språk, och de valde att vädja till dessas irrationella hjärtan.

Vår tids stora utmaningar kretsar kring klimatomställningen och framtidens arbetsmarknad. Ingen av dessa oundvikliga förändringar har en enkel lösning. Samtidigt är enkla lösningar just vad rädda väljare i en föränderlig värld letar efter. Våra politiker har därför den grannlaga uppgiften att tala både till väljarnas hjärnor och hjärtan, att genomföra de svåra men välbehövliga förändringarna, och samtidigt inge hopp. Brexit var en försmak på hur framtidens kampanjer och informationskrig kan se ut. De demokratiska krafterna bör rusta sig för strid.