En slags digital variant av rättegång efter branden i Gottsundaskolan pågår för fullt i sociala medier. Inom 24 timmar efter branden i måndags morse visste de flesta av Uppsalas högstadieelever vad som hänt. Eller, snarare, de hade en lång berättelse på Instagram med detaljerade uppgifter om händelserna natten till måndagen. Många valde att bemöta den med hat och hot på Snapchat mot två namngivna minderåriga flickor (UNT 10/10).

Någon riktig rättegång kommer det aldrig att bli eftersom de misstänkta är under 15 år. Ärendet överlämnas till socialtjänsten. Sedan kan de bli skadeståndsskyldiga när de fyller 18 år, praxis är att mångmiljonkravet från försäkringsbolaget jämkas ned till cirka 400 000 om de bedömts vara ansvariga för skadorna. Föräldrarna kan få betala redan nu, men bara som högst ett femtedels basbelopp, cirka 9 000 kronor.

Medan polisens utredning ännu är i sin linda finns alltså redan ingredienserna i en rättslig prövning på plats. Anklagelserna kommer från hela det omgivande samhället, den sociala sfär där flickorna befunnit sig, och går ut på att de tagit ifrån Gottsundabarnen deras enda trygghet, skolan. I försvaret på Instagram finns erkännandet, ångern och en rad förmildrande omständigheter som vi inte ska gå närmare in på här.

Det är ingen vild gissning att ”domen” kommer att bli livstids utfrysning, i värsta fall också ett slags hämnd om någon inte tycker att de straffats som sig bör. Polisen har en svår uppgift att klarlägga det exakta händelseförloppet, med alla fakta som redan finns på bordet. Om ingen äldre än de två misstänkta visar sig vara inblandad finns inget straffansvar, ingen upprättelse för Gottsundaeleverna. Kvar finns bara två ungdomar som fått en mycket dålig start i livet och som måste få all hjälp som kan erbjudas för att komma vidare.

Gottsundabranden ställer frågan om unga och internet på sin spets. Tipsen och råden till föräldrar är att prata med sina barn om riskerna med sociala medier och att själv försöka delta, se vad som händer på nätet. Då ska man veta att det är alldeles för sent att närma sig en 13-14-åring i den här frågan. Då är man redan en driven och förhärdad användare av sociala medier.

Fyra av tio sjuåringar har en egen smartphone, visade undersökningen Svenskarna och internet nyligen. När man fyller tio är det 90 procent och då har redan beteendet gentemot andra på nätet grundlagts, genom deltagande i onlinespel. Sedan tar de sociala medierna vid och nio av tio 12-15-åringar använder Snapchat varje dag, åtta av tio Instagram.

Vi vet att nyblivna tonåringar lever sitt liv på nätet. Vi vet också att de inte är mogna att ta ansvar för allt som händer där. I många år har vi pratat om hur vi ska kunna delta och ingripa, men bara blivit alltmer upptagna med att spy ut vår egen galla i andra nätforum. Kan två på förhand dömda mordbrännare ändra på det?