Under söndagens partiledardebatt i SVT:s Agenda diskuterades bland annat det ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige. Ingen hade tagit med sig några fakta och sakliga eller vetenskapliga argument som kan förklara varför våldtäktsanmälningarna ökade med 10 procent förra året (knappt 2000 på tio år. Ser man till sexuellt ofredande har anmälningarna ökat med nästan 4000 per år).

Att Metoorörelsen fått fler kvinnor att våga och vilja göra anmälningar kan vara en förklaring; när skammen viker försvinner tabun och kvinnor vågar anmäla. En ökande anmälningsbenägenhet är mycket riktigt en faktor som Brottsförebyggande rådet, Brå, tar upp i kommentarerna till sin statistik. En annan viktig förklaring till ökningen av sexbrottsanmälningar kan kopplas samman med förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013. Dessutom ska man komma ihåg att varje enskild handling bedöms som ett brott i statistiken. Om en kvinna anmäler att hennes man våldtagit henne femtio gånger i sovrummet så räknas det som femtio våldtäkter.

Men Jimmie Åkesson, ledare för Sverigedemokraterna, vill som vanligt trumma in en enda förklaring: invandringen. Åsikter om kvinnors värde och rättigheter skiljer sig nämligen "väldigt mycket åt" bland just invandrarna, säger mannen, som tycks ha sovit sig igenom tusentals skakande Metoo-vittnesmål från infödda svenska kvinnor som trakasserats, kränkts och våldtagits av infödda svenska män. "Här kämpar vi för jämställdhet", sade en förnumstig Åkesson. Jo, det ska gudarna veta.

Men det allvarligaste uttalande som fick stå helt oemotsagt var Åkessons påstående att människor inte byter värderingar "bara för att de byter mark under fötterna".

Det gör de visst!

Det finns hur många internationella studier som helst som visar att människor, som invandrar till ett land, gradvis anpassar sig till olika sätt att leva och vara i sitt nya hemland. Det går ganska fort. Nästa generation, som föds i landet, brukar leva som de flesta infödda. Det här vet vi ju, vare sig vi själva är invandrare eller har familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater som invandrat. Att påstå att människor inte kan byta värderingar när de kommer till en ny kultur går helt i linje med Sverigedemokraternas skrivningar om essens: en medfödd, genetisk oförändrlighet, som skulle leda till att man, på grund av sina gener, är predestinerad att bara tänka och leva på ett visst sätt hela livet. Det är gammal biologisk rasism i lätt förklädnad.

Har alla – utom möjligen Annie Lööf – helt plockat ned garden mot det rasistiska alternativet i riksdagen, med rötter i nationalsocialismen, Ungern som idealland och sina bästa vänner bland de minst demokratiska politikerna i omvärlden?