Varför valdes Uppsala tidigt bort som en tänkbar plats för EU:s läkemedelsmyndighet EMA? Och varför kom så småningom också Stockholm till korta när man ställdes mot konkurrenter som Amsterdam och Milano? Skälen var desamma. Det berodde i första hand på tillgången på bostäder och bra kommunikationer.

Någon gång måste det vara Uppsalas tur. Det har tidigare alltid funnits mer angelägna infrastrukturprojekt ur ett statligt perspektiv. Med logiken att en ny väg eller järnväg kan hjälpa upp en region eller en stad i svårigheter har Uppsala fått stå tillbaka. Fördelar som låg arbetslöshet, hög utbildning och närhet till Stockholm har snarare blivit en hämsko än en tillgång. Men när regionen inte kan växa mer, när företagen inte kan anställa för att det inte finns någonstans att bo, då blir det sättet att resonera helt bakvänt.

En utredning från den gemensamma handelskammaren och en politisk samsyn i regionen har berett vägen för ett nytt synsätt. Fyra järnvägsspår skulle närmast bli en vinstaffär för alla inblandade, med nya jobb och nya bostäder på mark som ökar i värde. I måndags presenterades Uppsalapaketet.

Staten finansierar alltså de nya järnvägsspåren och stationen i Bergsbrunna med anslutningar. Sedan hoppas Uppsalapolitikerna också på en spårvagnsförbindelse från Bergsbrunna till Gottsunda med en bro över Fyrisån, med fortsatt spårförbindelse in till Uppsala. Det bästa man kan göra för att den statliga givmildheten ska fortsätta är att snarast komma överens. Bygget kommer att ske under fem mandatperioder, kanske med fem olika majoriteter. Finansiären måste veta vem man ska prata med.

Att bygga en ny bro för bara spårväg bör genast uteslutas. Den ska användas på 2030-talet och måste vara öppen för olika trafikslag. Samtidigt kan detta vara tillfället för spårvagnsfientliga partier att tänka om. Den vanliga invändningen är att det blir för dyrt, men det vet man faktiskt inte så mycket om ännu. Det är väldigt många människor som ska transporteras varje dag från södra Uppsala om 20 år. Har man tänkt att göra Dag Hammarskjölds väg sexfilig?

Så många nya bostäder var det inte på kartan i måndags, även om man fick det att låta så. Men Ulleråker, Rosendal och Bäcklösa känner vi redan till, sedan tillkommer det en del kring Bergsbrunna. Mer expansion kan komma att ske runt Knivsta, med helt nya stadsdelar.

Enighet runt byggandet har varit en styrka i Uppsala, och banat väg för Uppsalapaketet. Nu sätts den på prov och några ser säkert utbyggnaden och kommunikationerna som en valvinnare 2018 för sitt parti. Men fyra järnvägsspår är ett tillfälle som måste utnyttjas optimalt. Det förväntar sig byggherrarna som ska investera i bostäder. Och det förväntar sig den som runt 2035 ska bestämma placeringen av ett storföretag eller en ny EU-myndighet.