Nya korpar men samma krax

Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP), själv muslim och krigsflykting, erkände att det var han som hittat på rubriken – ”Hur påverkar den muslimska invandringen Uppsalas framtid?” – till måndagskvällens Politiska knuten-debatt. Han ville visa hur Sverigedemokraterna klumpar ihop muslimer till en massa. Mohamad Hassan höll med UNT:s ledarsida om att ”muslimsk invandring” är ett icke-begrepp eftersom det är individer som migrerar.

25 september 2013 00:00

Ändå valde Studieförbundet Vuxenskolan (SV) att lägga bollen direkt på SD:s planhalva. För ­ironi är ju svårt. SD-gruppledaren Pavel ­Gamov och hans anhängare i publiken förstod den inte heller. Gamov tog i stället upp SD:s favorittråd ”islamisering” (en direkt överföring av den kände tyske 1800-talsanti­semiten Wilhelm Marrs begrepp ”judifiering”). Detta borde SV och Hassan ha kunnat förutse.

Gamov krystade fram en handfull förmenta ”bevis” på att ”islamiseringen” av Uppsala har påbörjats. Precis som andra SD-företrädare gick han på som en korsning mellan Krösamaja och Filifjonkan: jä sir, jä sir, ock ock, det kommer snart en katastrof! ”Vi ser att problemen växer… utvecklingen kommer aldrig att ta slut… det tar ju aldrig stopp, liksom… samhället slits isär…” m m. Då Gamov gav invandringen skulden för allt från mögelskadade förskolor till det som lätt går att härleda till finanskrisen, gick tanken osökt till Henrik Dorsins lysande satir ”det är bögarnas fel”. Byter man ut bögar mot muslimer, judar, katoliker – då ser man klart.

Exakt det som judarna anklagades för under 1900-talets början (höga födelsetal, vilja att dominera, illojalitet, politiskt hot, religiös pådyvlan osv) läggs nu muslimer till last. Och Mohamad Hassan drog paralleller till förföljselsen av katoliker i 1800-talets USA.

Men SD vill inte höra talas om vår historia. Gamov ville hålla sig till ”nuet” och dundrade på, utan krav från moderatorn Fredrik Sjöberg på att vara mer specifik, med svepande rasistiska och osakliga konstateranden om ”muslimsk massinvandring som kommer att förändra samhället”, om en ”växande minoritet med konstiga antidemokratiska åsikter” och om hur ”islam är väldigt dominant”. Ja, man känner igen jargongen.

Moderatorn borde också ha ingripit när en person i publiken, utan att ställa någon fråga, bredde ut sig om hur ”muslimska barn är” – det är just att klumpa ihop en folkgrupp och klistra på den generella genetiska eller kulturella etiketter som är rasism.

Pavel Gamov var dock enbart glad att ”vi som aldrig har varit tillfrågade” äntligen får prata om ”fakta”.

Ja, fakta finns. Gamov kan exempelvis läsa den nya boken Myten om den muslimska flodvågen av Doug Saunders. Där finns mängder av forskning och opinionsundersökningar refererade (med källor) – sådant som han ju tycker om att hänvisa till.

Här kan man läsa om en rad demografiska studier som samstämmigt visar att andelen muslimer i Europa år 2030 kommer att vara 7–8 procent – förutsatt att invandringen fortsätter i nuvarande takt och födelsetalen är konstanta. Men födelsetalen hos invandrare anpassar sig snabbt till den inhemska befolkningens. Det visar flera andra studier.

Slits då samhället ”isär” av ”illojala muslimer” som inte ”vill” anpassa sig? Njä, enligt Saunders visar i stället undersökningar i en rad europeiska länder att en högre andel av muslimerna känner lojalitet till och samhörighet med landet, liksom optimism å statens vägnar, än av invånarna i genomsnitt.

Den katolska flodvågen blev alltså judisk, som sedan blev muslimsk. I dag börjar det i flera europeiska länder talas om en slavisk flodvåg, på grund av den stora invandringen från främst Ryssland och Polen. Vips är krösamajorna där och uppfinner slavernas gemensamma olater – ett folk som för övrigt också skulle utrotas enligt Hitler. Historien går igen. Det är vår plikt att studera den och se dess mönster.

Att ordna en debattmatch är ett stort ansvar. Tyvärr ledde redan rubriken snett genom att tala bara den ena sidans språk. Krösamajas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Ripenberg