Minnet ska förstöras

Organisationen Memorial är en av de få kvarvarande fria aktörerna i Putins Ryssland.

13 november 2015 13:39

Memorial är internationellt känd och respekterad som den främsta kartläggaren av förtrycket under sovjetperioden. Verksamheten består därmed i första hand av forskning och publicering av forskningsresultat. Det övergripande syftet är naturligtvis att genom att sprida kunskap om det totalitära förtrycket i Sovjetunionen stärka kunskaperna om mänskliga rättigheter och förhindra ett återfall.

Tidigare kunde Memorial också i viss mån samverka med de ryska myndigheterna, efter Sovjetunionens fall. Lagen om rehabilitering av det politiska förtryckets offer, från 1991, hade förmodligen inte kommit till utan Memorials insatser.

Nu tycks dagens ryska regim vilja krossa organisationen. Det ryska justitiedepartementet har sammanställt en rapport där medlemmarna anklagas för att undergräva ”Ryska federationens konstitutionella ordning genom att uppmana till störtande av den nuvarande regeringen och till regimskifte”.

Den bisarra anklagelsen handlar i verkligheten, som Östgruppen för mänskliga rättigheter påpekar, om att Memorial kritiserat den ryska aggressionen mot Ukraina. Dessutom har man – kanske ännu värre – kritiserat den rättsprocess som ledde till att många personer dömdes till fängelse sedan de demonstrerat mot Vladimir Putins förnyade tillträde till presidentposten 2012. Denna process berör ju, direkt och intimt, hela grunden för den nuvarande regimens ställning.

Memorial måste få internationellt stöd mot den ryska regimen. Stöd har också kommit i form av ett uttalande från Europarådets generalsekreterare, Norges förre utrikesminister Torbjörn Jagland.

Men det behövs mer. Ryssland är för övrigt alltjämt själv med i Europarådet. Andra medlemsländer, som Sverige, kan göra skillnad genom att tydligt visa sin solidaritet med Memorial och med dem som på olika sätt verkar för grundläggande mänskliga rättigheter i Ryssland.

Ledare UNT

15/11 2015

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!