Hyr inte ut hamnarna!

Är den kommunala självstyrelsen viktigare än Sveriges?

7 december 2016 11:00

Så måste grundfrågan formuleras när Region Gotland och Karlshamns kommun inom kort ska besluta om det ryska statsägda företaget Gazprom ska få hyra utrymme i hamnarna i Slite och Karlshamn.

En sådan fråga betyder inte att det normalt är olämpligt att utlandsägda företag skulle kunna hyra hamnar i Sverige. Men Gazprom är inte ett normalt företag, utan ett verktyg för den ryska statens maktambitioner.

Utgångspunkten är den ryska gasledningen Nord stream 2, som ska gå från trakten av St Petersburg till tyska Greifswald. Eftersom ledningen kommer att gå utanför Sveriges territorialvattengräns, är Sveriges möjligheter att stoppa projektet små. Men det betyder inte att vi måste hyra ut våra hamnar till ryska intressen.

Nord stream ger Ryssland möjlighet att öka sitt inflytande och sina ekonomiska påtryckningsmöjligheter mot Västeuropa. EU har tvärtom som uttalad ambition att minska medlemsstaternas beroende av rysk gas. Regeringen har nu, efter krav från Liberalerna och alliansen, begärt att Nord stream 2 ska granskas av EU-kommissionen. Det innebär i praktiken att Sverige vill att EU agerar för att stoppa planerna.

Vare sig denna framstöt lyckas eller ej är tanken att svenska kommuner skulle hyra ut sina hamnar till ett ryskt maktbolag orimlig. För Gotlands del lär det handla om 50 miljoner kronor, pengar som givetvis skulle vara välkomna i regionens kassa.

Men det hjälps inte. Rysslands aggressiva och provokativa politik mot sina grannar gör det extremt olämpligt att ge ett statligt ryskt storföretag tillgång till viktig infrastruktur på svensk mark. Hamnen i Slite är en uppenbar inkörsport vid ett eventuellt ryskt försök att besätta Gotland. Och sådana försök kan – i den värsta av världar – tänkas om Ryssland vill ta kontroll över de baltiska länderna och försvåra Natos möjlighet att komma till undsättning.

Det är för att höja tröskeln för sådana försök som försvarsmakten åter har börjat bygga upp en svensk militär kapacitet på ön. Tanken att Gotlands regionledning samtidigt skulle ge möjlighet för Ryssland att under Nord streams skydd göra förberedelser som kan användas i ett skärpt militärt läge är absurd, vilket ÖB Micael Bydén också gjort mycket klart.

I nästa vecka har politikerna från Gotland och Karlshamn kallats upp till Stockholm för att lyssna till regeringens bedömning. Man måste utgå från att utrikes- och försvarsministrarna entydigt markerar att hamnarna inte bör hyras ut. Att Margot Wallström också har hänvisat till den kommunala självstyrelsen hör förhoppningsvis mest till pjäsen. Lokala politiker kan inte få agera på ett sätt som äventyrar övergripande nationella intressen.

Sveriges självstyrelse är viktigare än den kommunala och regionala självstyrelsen, inte bara på Gotland.

Håkan Holmberg

8/12 2016

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!