Oavsett hur det går med regeringsförhandlingarna i Sverige så har Kristersson viktiga uppgifter på det internationella planet. En av dem, som M och KD borde ha tagit itu med för länge sedan, är att aktualisera frågan om uteslutning av det ungerska högernationalistiska partiet Fidesz ur EPP.

Fidesz började sin tillvaro på 1990-talet som ett liberalt parti men gled åt höger och gick över till EPP. Men också konservativa partier är givetvis respektabla och demokratiska. I fallet Fidesz fortsatte dock partiets förvandling. Vallagarna har ändrats för att göra det näst intill omöjligt för oppositionen att få majoritet i parlamentet, mediernas och kulturens frihet har beskurits. Och den redan tidigare obehagliga inställningen till invandring har det senaste året fått antisemitiska inslag genom kampanjen mot den fiktiva ”Soros-planen”.

Ett parti som Fidesz hör inte hemma i en gemenskap av demokratiska partier. Om ingen annan tar upp frågan om uteslutning av Fidesz så bör Kristersson se det som sitt ansvar att göra det.

Håkan Holmberg