De råder inget tvivel om att Uppsala blivit en bättre cykelstad tack vare Miljöpartiets politiska inflytande i kommunen. Cykellederna till och från centrala staden har underlättat för cykelpendlare. Fler leder är på gång, närmast till Sävja/Nåntuna, och snart är cykelgaraget vid Resecentrum färdigt. Till detta kan läggas många små justeringar längs stadsgator, alla dock inte lika lyckade. Målet för Uppsala, utsedd till Årets cykelstad 2018, är att bli ännu bättre. Men hur?

De flesta Uppsalabor är både bilåkare och cyklister, alternativt bussresenärer. Cykeln eller bussen fungerar utmärkt till och från jobbet. Det är skönt att åka förbi bilköerna på cykelleden eller i bussfilen. Men sedan, på kvällen eller helgen, ska det också skjutsas till träningar eller storhandlas. Familjen ska hälsa på mormor och morfar eller åka och titta på en ny soffa. Då är det bilen som gäller och hur går det i Uppsala våren 2019?

Svaret är att det går inte längre att ”svänga över” och hämta någon från träningen eller uträtta ett ärende. Att ta sig från en stadsdel till en annan, till exempel från Gottsunda till Gränby, kan ta uppemot en halvtimme. Hindren är inte bara andra bilister, utan mängder av farthinder, refuger och nya stoppsignaler. En del förklaras av det intensiva bostadsbyggandet, men långt ifrån allt.

”När bilars framkomlighet minskar blir det färre som kör bil och då minskar utsläppen”, sade kommunalrådet Rickard Malmström (MP) i UNT:s artikelserie om klimatet (9/4). Uttalandet görs i sammanhanget att Uppsala ska minska utsläppen från transporter. Malmström vill på sikt ha fler bilfria gator i centrum och ännu mer plats för cyklisterna. ”Bilistnormen har fått styra för länge”, säger han.

Det är sant att bilarna historiskt fått styra stadsplaneringen. Men att ersätta den normen med dess motsats, en ”bilhatarnorm”, fungerar inte. Mindre bilar i centrum är helt i sin ordning, men bilen är ofrånkomligen en viktig faktor i en stad som ska få 350 000 invånare. Ett fossilfritt Uppsala förutsätter cykelleder och en utbyggd kollektivtrafik, buss och/eller spårvagn, men också plats för miljövänliga bilar.

Miljöpartiet har varit drivande, men är inte ensamt skyldigt till att bilar blivit paria i Uppsala. Socialdemokraterna och alliansen har också varit trångsynta de senaste mandatperioderna när bostadsbyggandet prioriterats högst av allt. Man har köpt mark och låtit bygga tusentals bostäder, utan tanke på hur många bilar som följer med de nya hushållen. Alla kan se resultatet i rusningen varje morgon och eftermiddag.

Det behövs bättre ringleder runt Uppsala och en bilbro vid Ultuna bör beslutas snarast. Uppsala har alltid varit en cykelstad och kommer så att förbli, men det politiska uppdraget är bredare än så. MP:s inflytande över trafiken bör genast bromsas med ett effektivt farthinder.