Då och då presenterar LO rapporter som visar att svenskar med arbetaryrken inte har råd att åka på semester. ”Yrkesgrupper som sköterskor, byggarbetare och städare kommer aldrig iväg”, var en slutsats för tre år sedan (SVT 21/6 2016). Rapporten visade att 30 procent av alla med arbetaryrken varken hade råd att åka på semester eller tillgång till en husvagn eller ett fritidshus.

LO vill påvisa ökade ekonomiska klyftor som å ena sidan gör att arbetare inte har råd med dyra konsumtionsvaror som resor, å andra sidan att det är de med högre inkomster som står för en stor del av miljöförstöringen. För dem med riktigt höga inkomster respektive dem som lever i utanförskap är detta fortfarande helt sant, men för breda grupper i befolkningen håller det på att bli precis tvärtom. I LO-yrken lär det snart finnas fler miljöbovar än i tjänstemannayrken.

Sedan millennieskiftet har en tvåbarnsfamilj fått drygt 20 000 kronor mer att leva på varje månad, tack vare reallöneökningar och skattesänkningar. Elektrikern och undersköterskan har således fått en ekonomi som rymmer både vinter- och sommarsemester eller, om man prioriterat annorlunda, ett fritidshus. Men samtidigt som de slår sig ned vid poolen på nyårsresan är andra på väg därifrån. ”Trenden med klimatsmart resande finns inom den övre medelklassen”, säger Greger Henriksson, docent vid KTH som forskat kring svenskarnas resvanor ur klimat- och miljöaspekten, till TT.

I den här gruppen har det snabbt blivit skambelagt att efter semestern berätta om flygresor världen över. En strapatsrik tågresa genom Europa är däremot helt rätt. Tågresande kräver både mer tid, att ha fria yrken är definitivt en fördel, och en tjockare plånbok. Tåget är flera gånger dyrare än flyget, ibland upp till fem gånger så dyrt.

Allra mest miljövänligt är att semestra på hemmaplan. Ett värdshus i Stockholms skärgård har tillsammans med Skärgårdsstiftelsen tagit fram ett semesterpaket som ska vara helt fritt från utsläpp, kallat Zero Vacation. I det ingår fossilfria transporter och uppvärmning samt lokalproducerad mat. En enkel och rustik semester kan förväntas, till priset 3 000-5 000 kronor per dygn.

Miljövänlighet har blivit en klassfråga på flera sätt. Trots diverse subventioner är det fortfarande förenat med stora kostnader att tilläggsisolera huset, byta uppvärmningssystem eller köpa en miljövänlig bil. Elbilarna börjar komma ned i pris, rena elbilar mer än laddhybrider, och det är en tidsfråga innan de är billigare än diesel- och bensinbilar. Tågresorna måste gå samma väg om utsläppen ska kunna minskas..

Sedan kan också LO byta fokus och i stället fråga hur stor andel av medlemmarna som har råd att byta till solpaneler eller ta tåget på semestern. Klimatet kan inte få vara en modefråga för dem som har råd, inte ens under en övergångsperiod.