Nidbilden av World Economic Forum (WEF) i Davos är att det är kostymtätt, det vill säga fyllt av män med makt från både företagarvärlden och den politiska sfären. Trots de goda ansatserna för den ideella stiftelsen WEF, som grundades 1971 och förordar samarbete för en bättre värld, är det få som minns några utspel som verkligen gjort avtryck från Davos under de gångna åren.

WEF 2020 kan dock markera ett skifte. Inte för att Greta Thunberg gjorde ett framträdande och krävde betydligt större åtaganden från stater och företag. Inte för de övriga miljöaktivisterna och tillväxtkritikerna som fanns på plats i Davos som alltid. Nej, skiftet skulle i så fall bero på insikterna som kommit inifrån styrelserummen och de beslutande församlingarna.

För tionde året presenterades Global Risk Report inför mötet, en rapport där 750 globala experter och beslutsfattare listat sina största farhågor inför framtiden. För första gången kommer samtliga i topp fem-kategorin från miljöområdet: Extremväder, global uppvärmning, mänskligt orsakade miljökatastrofer, naturkatastrofer samt kollaps av ekosystem och artbestånd.

 

Insikten när 10-tal övergått till 20-tal kan sammanfattas som att enorma förluster kan vänta världens alla aktieägare om ingenting görs. De eventuella små vinsterna av att fortsätta värma upp klimatet i ytterligare några år äts upp många gånger om senare. Det är med andra ord dags för världens kapitalägare att se om sina hus.

WEF-chefen Klaus Schwab uppmanade inför mötet företagen att införa mål om nollutsläpp 2050, samt delmål för 2030. Han hörsammades av flera. Exempelvis den franska försäkringsjätten Axa som infört ”temperaturmått” på portföljerna för sina investerare. Tanken är ett slags Parisavtal i miniatyr där företaget ska ha som mål att sänka temperaturen på sina investeringar från 2 till 1,5 grader Celsius.

 

”Mycket glädjande”, sade miljöminister Isabella Lövin (MP) om temat för WEF 2020. Tillsammans med utrikesminister Ann Linde (S) representerade hon den svenska regeringen i Davos. De fyra första dagarna har präglats av klimatet på flera sätt. Professor Gail Whitemans beskrivning av jorden som en kropp, med Amazonas som lungor och Arktis som blodomlopp, finns säkert kvar hos många av deltagarna.

Inte ens USA:s president Donald Trump tycktes opåverkad av stämningen. Han meddelade i alla fall att USA går med i ett initiativ från mötet med målet att plantera 1 000 miljarder träd. Det är något att minnas WEF 2020 för, förutom att det som vanligt var tätt mellan kostymerna.