Dags att fira Europadagen

Att EU har stora problem har inte undgått någon.

8 maj 2018 12:15

Brexit, den nya långtidsbudgeten, oförmågan att skapa en gemensam migrationspolitik och hanteringen av de ickedemokratiska tendenserna i Ungern och Polen är några av de största. EU-skeptiska och EU-fientliga partier har också haft valframgångar i flera medlemsländer, senast i Italien.

Då finns det skäl att påminna om varför det europeiska samarbetet blev till för 68 år sedan. Europadagen firas på onsdagen, 9 maj, till minne av den franske utrikesministern Robert Schumans deklaration 1950. Syftet var att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. Deklaration låg till grund för Kol- och stålgemenskapen 1952, som undertecknades av sex länder och som skulle ställa de viktigaste krigsråvarorna under gemensam kontroll. 1967 formerades gemenskaperna till EG, och 1993 till EU.

Fredsbudskapet är och förblir mer levande i länder som utsatts för krigets fasor. Det har inte fått fäste i Sverige på samma, varken inför folkomröstningen 1994 eller senare. Men på onsdagen firar vi alla Europadagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Rudström