Att bygga nytt räcker inte

Ett ökat byggande löser bara bostadsbristen tillfälligt.

28 november 2016 00:35

Under kommande år byggs cirka 3 000 nya bostäder per år i Uppsala kommun. Med den matematiska modell som redovisades i UNT (21/11) skulle då bostadsbristen vara puts väck 2024. Ingenting tyder dock på att det blir så. Problemen är framför allt två. Dels finns det många som inte har råd med de bostäder som nu byggs. Och dels finns det hushåll som har råd men som kanske inte vill bo i de nya tätbefolkade områdena.

Regeringens strategi att bygga hyresrätter med subventioner för att fler ska få råd med hyran har prövats förut. Under miljonprogrammet 1965-1975 byggdes en miljon bostäder och man fick en balans mellan utbud och efterfrågan. Men sedan sjönk produktionen drastiskt, från 50 000-60 000 hyreslägenheter per år till 10 000-15 000. Efterfrågan fanns kvar och bostadsköerna ökade igen.

Så länge priserna fortsätter uppåt kommer också privata byggbolag att fortsätta bygga bostäder. Men riskerna för ett prisfall är många de närmaste åren. Ränteavdragen kan komma att trappas ned och räntan kommer förr eller senare att höjas. Byggandet i sig gör också att marknaden blir mättad. Även det unga paret som flyttat till Uppsala för att plugga, som fått jobb och vill bilda familj, kommer att tveka inför att låna miljoner till en bostad i stadens ytterområden.

Svenskt Näringsliv rankar bostadsproblemen högt i sitt nya projekt Ett utmanat Sverige: ”Sverige har en stel och dåligt fungerande bostadsmarknad. Det blir allt svårare att flytta dit jobben finns”, skriver man. Grundproblemet på den svenska bostadsmarknaden är varken byggandet eller räntorna. Grundproblemet är den reglerade hyresmarknad som sedan andra världskriget skapat insiders och outsiders på bostadsmarknaden, och som gjort att en stor del av den svenska boytan står oanvänd.

Hyresgästföreningen brukar protestera mot termen ”hyresreglering” då den statliga regleringen ersattes av ett bruksvärdessystem för snart 50 år sedan. Men effekterna av förhandlingarna mellan hyresgäster och fastighetsägare är desamma som vid en reglering. Det unga paret med goda inkomster kommer aldrig att kunna välja att bosätta sig i en äldre central lägenhet om de inte köper ett kontrakt för svarta pengar. Som så många andra är de outsiders på bostadsmarknaden.

Professor Assar Lindbeck, ekonominestor som skrivit om bostadsfrågor sedan före miljonprogrammets dagar, och som ledde Lindbeckkommissionen under krisen 1992-1993, har i en artikel i Ekonomisk Debatt (7/2016) skrivit om problemen med hyreskontrollen och om hur den kan avvecklas.

Lindbeck jämför pedagogiskt med om staten infört en priskontroll för bilar, och den bilbrist som skulle uppstå i spåren av en prissänkning. Det råder inget tvivel om att hyreskontrollen är skadlig för samhället. Det räcker heller inte med att införa högre hyror på nyproduktion, så kallade presumtionshyror. Det är det äldre beståndet man måste komma åt, lägenheter som det saknas incitament att lämna vidare trots att kanske bara en person av familjen som en gång bodde där bor kvar.

Professor Lindbeck föreslår en gradvis avveckling av hyreskontrollen, med ett tak för hyreshöjningarna under en period på fem till tio år. När marknaden för hyreslägenheter kommit i balans kan hyressättningen släppas fri och marknadshyror införas. Besittningsskyddet ska finnas kvar, men inte lika starkt som för dagens insiders. Fastighetsägarnas vinster skulle också beskattas och därmed begränsas. Av fördelningspolitiska skäl vill han också se ett åtgärdspaket för låginkomsttagare som mildrar effekterna av en fri prissättning på bostadsmarknaden.

Hyreskontrollen är en het politisk potatis och även allianspolitiker räds marknadshyror. Paradoxalt nog är ingen politiker lika rädd för en bostadsbubbla, eller för att fastighetsägare kan ta vilka priser som helst för en nyproducerad bostadsrätt i ett ytterområde. Den rädslan överlåter man till det unga paret som vill sätta bo i Uppsala, och den kommer de att känna allt starkare under kommande år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!