Kände du rättvisan flöda när kranen vreds på igår morse? Enligt Uppsalas kommunpolitiker ska det vara en skillnad.

I måndags fattade kommunfullmäktige beslut om en högre fast vattentaxa. Enligt politikerna blir det som mest 160 kronor mer i månaden. Förändringen gäller från 1 april 2020. Men vattenkonsumenter bör justera vanorna redan nu.

Fullmäktigesammanträdet på Uppsala Konsert & Kongress var ideologiskt smärtsamt att bevittna. För tredje gången på två år föreslår ett kommunalt monopol högre taxa. Förra året ökade Uppsala vatten och avfall (UVA) personal- och administrationskostnaderna kraftigt, men effektiviteten i produktionen sjönk.

Ändå var salen tom på liberalism. Med undantag för Feministiskt initiativ var Liberalerna enda parti som inte kom med inlägg i debatten. Varför?

 

Politiken ska föda lösningar. Rafael Waters (S), ordförande i Uppsala vatten och avfall (UVA), lät det omvända ske. Justeringen krävs för att kostnaderna historiskt tagits ut skevt, sa Waters. Denna ordning var mer rättvis, menade han.

Sedan beskrev han att den nya taxan dels bygger på ett förslag från lobbyorganisationen Svenskt vatten om reformbehovet av kommunala taxekonstruktioner, dels att målen för minskad förbrukning inte nås med gällande taxa.

Hur många gånger kan S återanvända en lösning – högre taxa – för att motivera sin politik utan att andra partier reagerar?

 

Förr hade en pensionär i lägenhet lägre vattenkostnad än en villaägande dito. Nu reverseras det. På dagens debattsida skriver Waters och UVA:s vd att höjningen är en rättvisefråga. De som har nytta av infrastrukturen ska också betala för den. Sedan slinter argumentationen.

Svart på vitt skriver de att den nya taxan är tänkt att gynna boende i flerfamiljhus. Betalar gör ensamboende och lågförbrukare i villor. Har inte båda lika mycket nytta av vattnet? När blev rättvisa att byta axlar som bär en börda, snarare än att få fler att hjälpas åt i bärandet?

Enda invändningen mot beslutet kom från SD, som ställde ensamstående pensionärer mot barnfamiljer med pool. Men att låta SD bli ställföreträdande lidande för kommunens pensionärer är för enkelt. Liberalerna kunde åtminstone agiterat mot detta.

 

Fullmäktige beslutade även om utökade va-områden. Alla nya utbyggnader ”finansieras via anläggningstaxa” och har inga andra ekonomiska konsekvenser, enligt kommunledningskontoret.

Svart på vitt även där: UVA:s investeringsbehov täcks redan i dag av taxorna från nyanslutna.

Det reser återigen frågan vart pengarna från den nya taxan egentligen ska gå. Måndagens fullmäktige gav inte några svar, bara fler frågor.