Vi vill ta ledarrollen

Uppsala måste ta ledarrollen och vända utvecklingen inom de kliniska prövningarna, skriver Börje Wennberg (t v på bilden), Vivianne Macdisi och Bertil Kinnunen.

11 augusti 2014 11:33

Sommaren närmar sig sitt slut och landstinget i Uppsala län har genomgått en minst sagt hektisk period. Vi har varit ett av landstingen som haft svårast att klara bemanningen inom sjukvården. Tillståndet i Uppsala läns sjukvård är allvarligt. När det är val om en dryg månad ber vi om väljarnas förtroende att vända den negativa utveckling som den borgerliga alliansen inte tar ansvar för.

Skrapar vi bara på ytan av allt som sägs om landstinget och sjukvården så blir det tydligt att läget är betydligt mycket allvarligare än vad den politiska ledningen och Erik Weiman (M) vill hävda när man skönmålar läget.
Vi vet sedan länge att ekonomin befinner sig i total oordning. Nettokostnaderna ökar långt mer än intäkterna och de senaste åren har ekonomin räddats av tillfälliga återbetalningar från försäkringspremier samt fastighets- och markförsäljningar.

Vi har länge kämpat med långa vårdköer. Trots att det var Moderaternas främsta vallöfte för åtta år sedan att bekämpa köerna så har inte mycket hänt med tillgängligheten. Uppsala län ligger fortfarande i bottenträsket och får bara några promille av regeringens kömiljard.
Men att tillgängligheten är låg och ekonomin är i oordning är ingen nyhet. För att rädda ansiktet har den borgerliga majoriteten i stället pekat på att vår sjukvård har hög medicinisk kvalitet.

Men när SKL gör jämförelser mellan landstingen om kvaliteten i sjukvården hamnar Uppsala näst sist. I delområdena för den mediciniska kvaliteten har vi tappat vår toppnotering på bara två år. Det oroar oss. Och det är ännu mer allvarligt att den negativa utvecklingen inte tas på allvar.
För att vända utvecklingen står vi inför stora utmaningar. Forsknings- och utvecklingspolitiken behöver förändras och bli mer nyfiken.

Personalpolitiken behöver en kraftigt uppryckning för att landstinget ska bli en attraktiv och god arbetsgivare. Och privatiseringarna av Akademiska sjukhuset måste stoppas.
Under en längre tid har minskningen av de kliniska prövningarna oroat många. Och även om de ökade något under det senaste året så kan vi ännu inte konstatera att det är ett trendbrott.

De kliniska prövningarna är viktiga för att den svenska sjukvården ska hålla hög kvalitet. Det ger personalen goda förutsättningar att arbeta i en miljö som ständigt är utvecklande och det stärker Sveriges konkurrenskraft inom kunskapsintensiv industri.

Från nationellt håll gör man viktiga samordningsinsatser, men landstingen är fortfarande nyckelspelare för att vända utvecklingen. Socialdemokraterna vill att Uppsala ska bli landets ledande kunskapsregion.
Därför vill vi att Uppsala tar ledarrollen för att vända utvecklingen inom de kliniska prövningarna.

Det kommer i sin tur att stärka vården i Uppsala och hela Life Science sektorn som är så viktig i vårt län. Vi vill:
- Stärka forskningens, utvecklingens och utbildningens situation. Detta kan ske genom en egen styrelse eller ett särskilt utskott under landstingsstyrelsen. På det sättet stärker vi möjligheten till långsiktig samordning och lyfter forskningsfrågorna till en politisk nivå som tidigare saknats.

- Införa 50/50-tjänster. Tjänsterna är en viktig del i att reformera arbetsgivarpolitiken och göra den mer inriktad på att landstinget kan fylla sin potential i kunskapsregionen Uppsala. Tjänsterna ska ge medicinisk personal möjlighet att arbeta deltid inom vården samtidigt som man på deltid kan arbeta i klinisk forskning.

- Stärka den sammanhållna vården. Det innebär att vi måste värna Akademiska sjukhuset ställning, vilket är ett måste för sjukvården, forskningen och utbildningen. Det gör att vi måste komma tillrätta med det ekonomiska kaos med underskott och uteblivna budgetar som varit sjukhusets verklighet de senaste åren. Och det innebär att vi måste stoppa privatiseringen av specialistvården. Annars kommer forskningens förutsättningar att undergrävas.

Kunskapsregionen Uppsala kräver ett landsting som aktivt arbetar för forskning och utveckling. Bara så kan vi vända den negativa utvecklingen med sämre kvalitet och låg tillgänglighet.
Det kräver ett ökat politiskt ansvar, att landstinget tar sitt arbetsgivaransvar på allvar och att vi värnar om Akademiska sjukhusets ställning som ett ledande universitetssjukhus.

Börje Wennberg
Vivianne Macdisi
Bertil Kinnunen
samtliga landstingsråd i opposition (S)

Landstinget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!