Uppsala är en stad med stora möjligheter. Här finns två universitet i världsklass, vi är navet i en kunskapsregion. Staden präglas av kultur, historia och ett levande uteliv, framsynta företagare och ett sprudlande föreningsliv. Runtom finns vacker natur och på landsbygden finns en sällsynt god potential för fler gröna jobb i jordbruk, skogsbruk och småföretag.

Miljöpartiet vill ta vara på möjligheterna och göra Uppsala ännu bättre. Men för oss är utveckling inte detsamma som att expandera staden utan eftertanke. När alliansen vill lägga pengarna på prestigefyllda arenor, exploatera parker och jordbruksmark, bygga fler externa köpcentrum och öppna en ny flygplats för lågprisflyg i Ärna säger vi nej eftersom vi tycker att det är fel sätt att låta vår stad växa på.

För första gången på många år har alliansen nu konkretiserat planerna Sydvästlänken, den omdiskuterade tunneln för biltrafik under Stadsskogen. Förslaget är att biltunneln ska utmynna i vackra Ekebydalen.

Det skulle bli ytterligare en motortrafikled som får föröda en grön oas – till ingen nytta. Fler vägar leder till mer biltrafik, högre klimatutsläpp och mer luftföroreningar.

Forskning och erfarenhet visar att handel i city gynnas av att centrum blir miljövänligare. Fler gågator och fler cykelparkeringar gör att fler väljer att uträtta sina ärenden i city.

Men Uppsala city är hotat – dels av alla externa köpcentrum som fått expandera till det dubbla under alliansens styre, men än värre är Fredrik Ahlstedts (M) planer på att flytta bort busstrafiken från Stora torget.

Det kan låta som en fin idé att ha en paradgata utan busstrafik, men om flödet av människor flyttas från torget till Bäverns gränd, så försvinner omedelbart en stor mängd kunder från viktigaste butiksstråket.

Miljöpartiet vill modernisera Uppsala. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken med spårvagnar. Vi vill utveckla stadens parker och gröna stråk och göra stadskärnan till en plats för människor istället för bilar. Vår idé om en hållbar stadsutveckling går i linje med vad Uppsalaborna efterfrågar. Det är en grönare skönare stad, som inte bara fungerar i ett par årtionden, utan i många generationer framåt.

Vi vill bygga lika många bostäder som alliansen, men på rätt ställen och på rätt sätt. Miljöpartiets mål i slutet av nästa mandatperiod är 4000 nya bostäder per år. Vi vill att hälften av alla nya bostäder ska vara hyresrätter och vi ställer krav på Uppsalahem om 1 000 nya studentbostäder.

Längs de nya spårvagnlinjerna och i Uppsalas tågpendlarvänliga kransorter vill vi bygga nya energieffektiva bostäder. Så får vi plats för både stadspuls och skogspromenader.

Uppsala har allt att tjäna på att bli grönare. Såväl ökad turism som en större biologisk mångfald ger mätbara ekonomiska effekter. Vi vet att en grönare kommun är en kommun där människor trivs.

Miljöpartiet har en skolpolitik som tar sikte på framtiden, inte den tid som varit. Utbildning och bildning är helt avgörande för att nästa generationer ska kunna ta sig an all världens utmaningar – bygga klimatsmarta samhällen, skapa fred och frihet i världen. En likvärdig skola för alla är inte en likformig skola.

Unga människor ska inte bara få med sig kunskaper, utan också självförtroende, kreativitet, egna möjligheter att forma sin egen identitet.

Det är inte eleverna det är fel på om de inte lyckas i skolan, det är politikens förmåga att skapa en skola där alla elever blir sedda och som bemöter dem jämställt och jämlikt.

Vi säger att alla elever ska få mer tid med sina lärare och för att detta ska bli möjligt måste alla lärares villkor förbättras. Mindre tid ska få ägnas åt pappersarbete, mer tid till lektionsförberedelser. När alliansen vill införa betyg för nioåringar, så är det inte något som ökar kunskapsinlärningen hos barnen. Däremot är det ytterligare en administrativ uppgift som tar tid från lärarnas tid med sina elever.

Lärarnas arbete ska inte bara värderas i ord, utan också i lön. Med gemensamma insatser från stat och kommun kan vi höja lärarlönerna med 10 000 kronor i månaden i Uppsala.

Redan år 2030 ska kommunen vara klimatneutral och med Miljöpartiets politik går målet att nå. Med energieffektivisering, utbyggd kollektivtrafik och förnybara bränslen klarar vi både klimatet samtidigt som vi skapar nya jobb och framtidstro.

Under de senaste åtta åren har Miljöpartiet suttit i opposition i kommunen. Uppsalaborna vet att vi inte legat på latsidan. Vi har på flera områden drivit en så aktiv politik att våra förslag antagits i kommunfullmäktige. Det gäller en jämställd rekrytering, bostad först till hemlösa, 100 procent ekologisk mat, utredning om spårvagnstrafik och mycket annat. Nu måste de gröna förslagen också genomföras. Då behövs ett grönt styre.

Det är dags att modernisera Uppsala!

Maria Gardfjell, kommunalråd och 1:a på Miljöpartiets ­kommunlista

Rickard Malmström, 2:a på Miljöpartiets kommunlista

Linda Eskilsson, 3:a på Miljöpartiets kommunlista