Föreställ dig att du på ålderns höst inte har samma kraft och energi som du en gång har haft. Du har dessutom inte samma kontakt med familj, vänner och bekanta som tidigare. För att få hjälp med det vardagliga söker du dig till ett av Uppsalas äldreboenden. Då ska du inte behöva mötas av orden att det inte finns plats för dig.

I Uppsala tar det i snitt 48 dagar från tillfället att en person efterfrågar en plats på ett äldreboende till att personen har blivit tilldelad en plats.

Det placerar Uppsala kommun på en 115:e plats av Sveriges samtliga 290 kommuner. Den rödgröna majoriteten valde 2015 att höja kommunalskatten i Uppsala. De motiverade sin skattehöjning med att en höjning av skatten skulle öka Uppsalabornas välfärd.

Artikelbild

| Margit Borgström

Samtidigt ser vi att äldreomsorgen dras med långa väntetider till äldreboenden och där brukare av hemtjänst får träffa upp emot 20 olika människor från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Det är inte värdigt våra äldre.

Att behöva vänta 48 dagar på en plats på ett äldreboende är ett underbetyg för alla de äldre som i dag kämpar med psykisk ohälsa.

SVT:s Agenda uppmärksammade tidigare i år att det ungefär är en äldre om dagen som väljer att avsluta sitt liv i förtid som konsekvens av psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan beror i de allra flesta fall på ensamhet och att man förlorat kontakten med familj, vänner och bekanta. Genom att komma till ett äldreboende så får man chansen att träffa och umgås med andra människor och framförallt känna att man blir sedd och lyssnad på. Kontakt med andra är en vital del i människors välbefinnande och för att motverka psykisk ohälsa.

Under föregående mandatperiod så införde vi kristdemokrater värdighetsgaranti, fixartjänster, valfrihet inom hemtjänsten och fler äldreboendeplatser för Uppsalas invånare.

Nu vill vi fortsätta det förbättringsarbete som vi påbörjade. De allra flesta vill nog kunna bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt, men för dem som av olika skäl inte har möjlighet att bo kvar hemma så måste det finnas en garanti för att man kan komma till ett boende som möter ens behov. Samtidigt handlar det inte bara om att det ska finnas äldreboendeplatser för dem som efterfrågar en plats. De äldreboenden som finns måste hålla en bra kvalitet som garanterar en trygg och värdig vård.

Därför måste den estetiska och trivselmässiga utformningen av boenden vara en del av arbetet i att förbättra Uppsalas äldreomsorg. Det kan handla om att rusta upp byggnaders och lokalers skick så att de blir fräschare och modernare till utseendet.

Att inreda boenden med trevlig konst och växter kan få ett boende att kännas bättre och framförallt mer hemtrevligt. Detta är ingen marginell fråga eftersom boendet är de äldres hem. Det kan se väldigt olika ut på olika boenden och det kan framförallt vara stor skillnad mellan nyare och äldre boenden.

Goda exempel finns på boenden som lyckats väl med att möta dessa krav, medan det även finns boenden som kan göra mer. Det finns en stor förbättringspotential till låga kostnader beträffande boendenas utformning och estetik, särskilt i de äldre boendena. Det är även viktigt att de boende och deras anhöriga får vara med och påverka hur det ser ut på olika boenden så att man får bo i en miljö som man kan känna sig trygg och bekväm i.

För många människor är snabba miljöombyten inte alltid något man är bekväm med.

Att få komma till ett boende som påminner om det hem man precis lämnat är en fråga om att få känna sig trygg. Vi vill se ett Uppsala där vi värderar våra äldre på ett sätt som tar hänsyn till den enskildes behov och önskemål.

Man ska inte känna att äldreboenden är ett förvaringsutrymme under de sista åren av ens liv. Våra äldre ska ses som en resurs för samhället och inte som en belastning! Vi blir allt fler och allt äldre i dag jämfört med för några decennier sedan, och därför måste man också få känna att livskvaliteten är god hela livet ut.

Vår vision är att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i. Det kan vi bli genom att bland annat säkerställa att våra äldre får en äldreboendeplats när han eller hon så önskar. Ingen ska behöva mötas av beskedet att det inte finns plats för en. Alla i Uppsala ska kunna känna trygghet i att få en god och värdig äldreomsorg när behovet infinner sig.

Jonas Segersam

kommunalråd (KD)

Margit Borgström

ledamot kommunfullmäktige (KD)