Utnyttja din rösträtt!

Det är på tiden att invandrare i större utsträckning börjar utnyttja sin rösträtt, skriver Rachid Alhajeh.

23 december 2013 16:21

Varje valkampanj hetsas diskussionerna upp mellan partierna om olika ämnen som arbetslöshet, skolan, invandring och om nya svenskars deltagande i valen. Det har, till exempel, visat sig nästan i alla gångna val att ett stort antal människor med utländsk bakgrund inte utnyttjar sina rättigheter att påverka genom sina röster i valet.

Då dyker i huvudet en massa frågor upp om varför det är så. Är det rädslan för politik och politiker? Är det okunnighet om det politiska livet? Kan det vara ovanan för dem i sina respektive gamla hemländer när det gäller demokrati? Är det svårt för de nya svenskarna att hitta något lämpligt parti? Är politiken inte viktig? Är det på grund av att partiernas löften inte infrias? Är kanske en del svenska politiker är omedvetna om att det är en stor mängd väljare som är åsidosatta och bör aktiveras och att deras kunskaper och erfarenheter bör användas? Eller är det svenska språket som hämmar? Eller….?

Vad kan man säga till de nya svenskarna i sådana fall? Hur går man till väga för att aktivera dem i det politiska livet, så att de deltar i den beslutfattande processen i det nya hemlandet? Ska detta ske via kontakter, information, utbildning eller dylikt? Är det de politiska partiernas uppgift eller invandrarföreningars sak att ordna kurser för sina landsmän? Eller måste man ta hänsyn till allt ovan?

Man vet att nya människor har kommit/kommer och hunnit olika långt att lära sig svenska språket. Om man talar bara om språket så är det ett stort och viktigt redskap att läsa, höra, förstå, yttra sig, delta i diskussioner, lämna motioner osv.

Vi, några arabisktalande socialdemokrater i Uppsala kommun, bildade nyligen en S-förening för dem som talar arabiska, gamla som nya, äldre som unga, kvinnor som män, språkkunniga eller inte – araber, kurder, amazigier, somalier, turkmener armenier med mera – och som vill delta i det politiska livet i Uppsala utan språkhinder.

Vi hoppas att fler föreningar bildas, i andra partier för att ta itu med frågan, och så att alla medborgare ska få möjlighet att arbeta politiskt och påverka livet i Sverige och bryta trenden med lågt deltagande i kommande val.

Rachid Alhajeh, Sekreterare för den Arabisktalande Socialdemokratiska föreningen (AT S-förening)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!