I november 2001 stod SSU:aren Fadime Sahindahl i riksdagen. Inför Sveriges makthavare berättade hon om sina erfarenheter av att leva under hedersförtryck, och hon gjorde det med förhoppningen om att ingen annan skulle behöva uppleva det hon gjort. Fadime kämpade för allas rätt att bestämma över sitt eget liv, men mördades bara månader efter sitt tal av familjemedlemmar. I dag, 17 år senare står det klart att samhället fortfarande behöver ta till sig av Fadimes uppmaning och göra betydligt mer för att bekämpa hedersförtrycket.

Hederskulturen är patriarkal och konservativ. Den handlar om att genom fysiskt eller psykiskt våld se till att familjen ska stå enad med bevarad heder inför omgivningen.

Men hederskulturen enar ingenting. Den splittrar familjer och vänder bröder mot sina syskon, pappor och mammor mot sina barn.

Artikelbild

Asal Gohari

I dag beräknas över 100 000 unga tjejer och killar i Sverige inte själva få bestämma över sin egen framtid, utan i stället är det familjen som avgör livsval som var de ska bo, arbeta eller vem de ska gifta sig med. Här i Uppsala län inkom i fjol 18 ärenden till den nationella stödtelefonen. Det är ovärdigt ett demokratiskt, progressivt land som Sverige att människor förvägras rättigheten att leva sina liv i frihet.

SSU menar att det förebyggande arbetet börjar i skolan.

Där kan skolpersonal se om elever utsätts för bevakning av syskon, om de inte får delta i studieresor eller om det talas om giftermål i unga åldrar. Men om skolpersonal ska kunna hjälpa elever måste de få lära sig känna igen signaler på att någon lever under hedersförtryck. Trots att alla elever enligt lagen ska behandlas lika, så ser vi att det ibland sker välmenande avsteg, som när elever inte behöver medverka i delar av undervisningen med hänvisning till deras kultur. Det är helt fel. Alla elever har rätt till sin utbildning.

SSU vill att alla kommuner ska upprätta en handlingsplan mot hedersförtryck som ska efterlevas på våra skolor.

Elever ska aldrig behöva oroa sig för att inte bli tagna på allvar, eller för att lärarna ska kontakta föräldrarna i situationer då det kan innebära fara för den utsatta.

Det är bra att fler diskuterar ­hedersförtrycket omfattning i Sverige.

Men det som gör skillnad i ungas vardag är inte fina ord – utan ­politiska reformer. SSU kommer fortsätta driva på reformer och kämpa för att alla unga i Sverige ska ha rätten att få forma sin egen framtid.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Asal Gohari, distriktsordförande SSU Uppland