Tjuvjakt är inte civil olydnad

Illegal jakt handlar om helt andra saker.

29 september 2016 13:40

I en doktorsavhandling som lades fram vid Sveriges lantbruksuniversitet nyligen har Erica von Essen kommit fram till att illegal jakt på varg ofta har politiska motiv. Det är ingen överraskning. Jägarorganisationer och en del politiker har länge hävdat att den illegala jakten ökar om inte jägarna får som de vill.

Däremot är det överraskande att von Essen beskriver jaktbrotten mot varg som en form av civil olydnad. Civil olydnad går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag och vara beredd att ta sitt straff för handlingen. Det är definitivt inte vad som brukar känneteckna den illegala jakten.

Politiskt motiverade våldsbrott brukar kallas för terrorism. Det ligger närmare till hands att jämföra den illegala vargjakten med terrorism – med den skillnaden att terrorism brukar definieras som politiskt motiverat våld mot människor.

I sitt pressmeddelande skriver von Essen att hon haft som utgångspunkt att den svenska jägarkåren till stor del har utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning, framför allt när det gäller vargstammen. Det är en väldigt märklig utgångspunkt i sammanhanget.

I viltförvaltningsdelegationerna upplever tvärtom naturvårdens representanter att jägarintresset är oerhört dominerande. Många gånger uppträder så gott som alla andra delegater – inte minst de som är politiskt tillsatta – som om de företrädde jaktintresset, trots att de är tillsatta för att representera olika intressen.

Det har lett till att naturvårdsrepresentanterna gått ur delegationen i ett län, och det har också lett till att regeringen håller på och ser över hur viltförvaltningsdelegationerna fungerar.

Det är också värt att notera att von Essen inte intervjuat några tjuvjägare, utan baserat sina slutsatser på intervjuer med vanliga jägare. Avhandlingen handlar alltså om föreställningar om tjuvjakt och attityder till tjuvjakt bland andra jägare, men inte om vad som egentligen driver dem som utövar brottsligheten.

Brottsförebyggande Rådet beskrev redan 2007 olika motiv som finns bland tjuvjägare. Förutom protestmotivet handlar det om bland annat spänning, att få en trofé och rovdjurshat.

"De starka känslor som vissa människor har mot rovdjuren och ibland även mot rovdjurspolitikens förvaltare, visar att hatbrottsliknelsen i vissa fall har ett förklaringsvärde", skrev Brottsförebyggande Rådet. Det är en mer balanserad bild än den som von Essen lyfter fram.

Torbjörn Nilsson

Ordförande, Svenska Rovdjursföreningen

Peter W. Eriksson

Regionansvarig Uppsala län, Svenska Rovdjursföreningen

Jan Bergstam

Regionansvarig Värmlands län, Svenska Rovdjursföreningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!