Tillsätt klimatminister

V vill inrätta ett klimatdepartement med en klimatbudget, skriver Emma Wallrup.

21 augusti 2014 14:24

Vattenfrågan blir av större och större betydelse i världen. Klimatförändringarna förändrar vatten­cirkulationen i världen drastiskt.

Det kommer mer regn i våta områden och blir mer torka i redan torra områden, vilket orsakar stora problem, särskilt när det gäller livsmedelsförsörjningen.

Detta har vi sett tecken på denna sommar med den stora skogsbranden i Västmanland, som uppkom på grund av en längre tids torka. Nu är det i stället sådana regnmängder i Halland att man i Halmstad och Getinge har rekordstora översvämningar. Sådana händelser blir allt vanligare ju mer klimatförändringarna fortgår.

Värre ändå är det i syd, där länder som redan lever på marginalen när det gäller vattentillgång drabbas. Vi kan redan se i dag i Mellanöstern hur vattnet finns med i olika konflikter, bland annat i Israel–Palestina-konflikten, där vattnet fördelas orättvist mellan israeler och palestinier. Torka drabbar stora delar av Mellanöstern och det påverkar konflikterna även i Syrien och Irak.

Problemet är stort även i delar av Afrika, och det blir än värre av att företag etablerar sig och exploaterar vattenreserverna för sin egen produktion. Vattenbrist och livsmedelskris är grunden till många konflikter i dag. Det är stor risk att allt fler konflikter som är allt svårare att lösa kommer att uppstå på grund av av vattenbrist.

Jag har därför ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt i riksdagen om hur regeringen agerar i vattenfrågor och väntar på svar.

Det är viktigt att vi, för att förebygga vattenbrist, ser till att biståndsprojekt som hanterar vattenfrågor utökas och att man inom FN verkar för en jämlik fördelning av vattenresurserna och skyddar vattenreserverna i de länder där vattenbrist lätt uppkommer. Dessutom behövs det utbildning i hur man hanterar vattentillgångar och bevattning på bästa sätt. Denna fråga kommer att vara avgörande.

Det finns också ett tryck från många håll på vattenresurserna, både från energisektorn och från produktionsindustrin. För att inte spä på ett förlopp där vattencirkulationen på jorden störs allt mer och vi får svårare torka och fler översvämningar i viktiga områden för livsmedelsproduktionen, måste vi ta tag i klimatomställningen.

Vänsterpartiet vill därför att Sverige ska återta ledningen i världen i klimatarbetet för att gå före och visa andra länder att det går att ställa om och samtidigt ha en god livskvalitet.

Vi har halkat efter på flera klimat­rankningar med den borgerliga regeringens politik, både när man jämför klimatrelaterade skatter och klimatinvesteringar mellan länder. Vi vill därför göra en rad viktiga klimatåtgärder.

Vi vill införa ett klimatdepartement och en klimatbudget där alla beslut utvärderas och prioriteras utifrån klimatpåverkan.

Vänsterpartiet satsar mest av alla på både järnvägsunderhåll och utbyggnad av järnvägen och utbyggd kollektivtrafik, och vi vill sänka priserna. Vi vill införa klimatinvesteringar som tidigare visat sig vara ett bra styrmedel för att bygga ut biogasen, men som tyvärr tagits bort av den borgerliga regeringen. Vi vill ha fler tankställen för el- och biogasbilar, och en klimatskatt på inrikesflyget och öka stödet för ekologiska och närproducerade produkter. Samtidigt ger vi ett stöd energieffektiviseringar. Vi vill kraftigt satsa på förnyelsebara energislag och ge mer riskkapital för ny produktion av förnyelsebar energi och mer forskningspengar.

Våra stora välfärdssatsningar utan vinstuttag gynnar även livsnödvändiga tjänster som ej orsakar så mycket klimatutsläpp men garanterar bättre kvalitet välfärden. Även mer kultursatsningar bidrar till ökad livskvalitet med mindre utsläpp.

En viktig sak i vår politik är också att jämlikare samhällen bidrar till att minska överkonsumtionen då ökade klyftor enligt studier ökar statuskonsumtionen. Dessutom vill vi gynna produkter med god kvalitet som håller längre, för att minska överkonsumtionen, med längre garantitider. Vi vill också gynna formgivning som utgår från återvinning redan från första skissen. Allt för att nå det kretsloppsamhälle där vi både tillvaratar våra naturresurser, vattenresurser och respekterar jordens känsliga klimatsystem. Både klimatinvesteringar och hjälp till klimatanpassning för länder i syd är nödvändigt i detta läge. Då behöver vattenfrågorna särskilt prioriteras för att undvika livsmedelskriser och ökade konfliktrisker.

Emma Wallrup , riksdagsledamot (V)

Valet 2014

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!