Studenter ska inte ha lön

Vänsterförslagen att studenter ska ha rätt till lön för att gå på universitetet motverkar grundidén om att högre utbildning ska ses som en investering från den enskilda studentens sida, skriver tre företrädare från Moderata Studenter Uppsala.

5 april 2018 14:00

Så sent som i förra veckan deklarerade S-studenter och Fi-studenter att de vill verka för ökade bidrag till studenter och införande av studielön för vissa studentgrupper. Vänsterpartierna ifråga pratar ofta om hur vi i Sverige är priviligierade, men anser att en lön för att få världsklassig utbildning är en rättighet.

Vänsterförbunden förbiser dock faktumet att det är låginkomsttagare, som sällan tillhör den grupp som studerar på universiteten, som betalar skatt för att medel- och höginkomsttagare ska få CSN-bidrag.

Att utsöka bidragen till studenter som redan klarar sig inom ramen för det rådande systemet med bidrag och lån, och låta personer som aldrig kommer gå på universitetet betala notan, är inte rättvist.

Hur vänstern får förslagen om studielön att gå ihop är ett mysterium, och att de gång på gång vill hävda att de finns till för de utsatta i samhället, men sedan vill leva på de utsattas pengar, är dumdristigt och saknar logik.

Moderata Studenter är stolta och lyckliga över att vi i Sverige ger många människor möjlighet att läsa vidare efter gymnasieskolan. Universitetsstudier är dock ingen rättighet.

Universitetsstudier är en investering, ett val vi människor gör för att lägga grunden för vår framtid.

En möjlighet att få välja vad vi ska jobba med och på så sätt dra våra strån till stacken. Utbildning är bra, och en mer bildad befolkning är en mer produktiv sådan. Det är samtidigt en investering, som vi studenter i allra högsta grad har möjlighet att finansiera genom de generösa studiemedel som vi kan ta del av redan i dag.

Universitetsstudier är något fantastiskt, och något vi ska värna om. Men en studielön är inte en lösning, och borde inte ens vara ett alternativ.

Förutom att en studielön är totalt ologisk, är studierna heller inte ett fulltidsjobb och ska därmed heller inte avlönas som om det vore det.

Vi från Moderata Studenter Uppsala vill värna om högutbildningen, men kommer aldrig skriva underpå att någon annans inkomst ska betalas i form av lön åt studenter, när universitetsstudier är ens eget val att investera i sin egna framtida yrkeskarriär.

Theo Herold, Moderata Studenter

Hanna Strömberg, Moderata Studenter

Ludvig Lundgren, Moderata Studenter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!