Slutreplik: S stjälper arbetarkvinnor

20 augusti 2019 01:00

I en replik till MUF (UNT 24/7) skriver SSU:arna Sanna Stenberg, Frida Sjöholm, Thea Blom och Shiva Samadi att det är dags att gå från ord till handling och dra en lans för arbetarklassens kvinnor i den feministiska rörelsen. Problemet är bara att skottet mot arbetarkvinnorna kom inifrån, nämligen av socialdemokraterna själva.

I varenda riksdagsdebatt, TV-debatt, presskonferens och Almedalstal har Socialdemokraterna två budskap de framförallt vill lyfta fram; “Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas”, och “Trygghet för vanligt folk”. Med facit i hand är resultatet av Socialdemokraternas politik det raka motsatta.

För många år sedan var yrken såsom lärare och sjuksköterska välavlönade högstatusyrken. Två ytterligare saker som dessa yrken har gemensamt är de är kvinnodominerade och förstatligades av Socialdemokratiska politiker. Med kirurgisk precision nedvärderade man kvinnodominerade yrken och hämmade kvinnors karriärmöjligheter genom att systematiskt nedmontera självständigheten från staten. Istället har man cementerat kvinnor i ett beroende av staten med stora socialförsäkringssystem och höga skattekilar. Resultatet? Massiva skillnader i livsinkomst mellan kvinnor och män, färre kvinnliga företagare och i förlängningen; fler kvinnliga fattigpensionärer.

Givetvis hjälper det inte att Socialdemokratin alltid motsatt sig valfrihet och företagande i välfärden kombinerat med deras fientliga inställning till RUT-avdraget.

Sverige behöver inte mer fördelningspolitik. Sverige behöver ett samhälle där egenmakten styr och gör det möjligt för fler att göra klassresor. Alliansens jobbskatteavdrag gav arbetarkvinnor en hel månadslön extra i plånboken. Pengar sossar hellre ser i politikernas fickor än arbetarnas.

MUF slår inte in öppna dörrar, vi slår handflatan i pannan när vi ser SSU och Socialdemokraterna slå ner alla försök till bättring när man gång på gång misslyckas att ta hedersproblematiken på allvar. Vi ställer därför frågan på nytt; När ska Socialdemokraterna börja bry sig om de kvinnor som varje dag faller offer för hederskultur? Hittills har man bara plagierat M-förslag och givit framstående S-företrädare som Ann-Sofie Hermansson sparken för att hon vågar lyfta frågan. S har ingen som helst trovärdighet kvar i jämställdhetsdebatten.

Ska man göra en uppräkning kan listan göras lång, men särskilt nämnvärda är; oviljan att ta tag i hedersfrågan, viljan att sälja ut abortpolitiken till Bryssel, motståndet till altruistiskt surrogatmödraskap och nedvärdering av kvinnligt företagande.

SSU behöver kamma till sig och föra en seriös debatt med egna förslag som för jämställdheten framåt på riktigt. Det tjänar alla på.

John Manders

distriktsordförande MUF Uppsala län

Olivia Bergström

1:e vice distriktsordförande MUF Uppsala län

Linn Fall

2:e vice distriktsordförande MUF Uppsala län

Samira Cammilton

vice ordförande för MSU Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!