Släpp hyrorna fria

Fri hyressättning skulle öka rörligheten vilket förenklar för studenter att få tag på hyreslägenheter, skriver Moderata Studenter i Uppsala.

28 augusti 2017 00:30

Den här veckan inleder tiotusentals studenter sina studier vid Uppsala universitet. För många som flyttar till staden blir bristen på bostäder påtaglig. Den som inte stått i bostadskö i flera år eller inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt får, om den har tur, ett korridorsrum ”svart” för överpris.

Och om man inte har pendlingsavstånd är det inte alltför ovanligt att man till och med tvingas tacka nej till sin utbildningsplats för att man inte hittar någonstans att bo i tid.

I Uppsala förväntas 700 nya studentbostäder byggas till och med 2018. Det är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att minska bristen på studentbostäder. I ett land där 255 av 290 kommuner har ett bostadsunderskott är det uppenbart att byggandet av ett hundratal nya studentbostäder endast är en kortsiktig lösning på ett omfattande systemfel.

Att bygga fler bostäder är visserligen ett måste, men byggtakten för nya bostäder möter inte det ökade behovet. Denna onda cirkel måste tacklas från problemets rot, och det börjar med de regleringar som styr bostadsmarknaden.

I dag ser vi en avsaknad av rörlighet på bostadsmarknaden. Det gör att flyttkedjor uteblir och att det befintliga beståndet inte utnyttjas i tillräckligt hög grad.

För att ta itu med detta föreslår vi en modernisering av bruksvärdessystemet samt införandet av fri prissättning på hyreslägenheter.

Den centrala faktor som hindrar rörligheten på bostadsmarknaden är bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet är ett sätt att bestämma hyressättningen på bostäder. Hyran ska förhandlas fram mellan fastighetsägarna och hyresgästerna utifrån standarden på bostaden och dess faciliteter. Lägenhetens bruksvärde ska alltså spela roll, men i praktiken fungerar inte systemet som det ska. Bostadens läge måste inte beaktas, vilket leder till en stor hyressubvention för bostäder i mer attraktiva områden. I mindre attraktiva områden innebär det ofta att priserna ligger över marknadsvärdet.

Bruksvärdessystemet innebär att beståndet av hyreslägenheter inte utnyttjas effektivt. Mer ekonomiskt välbeställda hyresgäster med hyressubventioner väljer att bo kvar i stället för att söka sig till en bostadsrätt.

För dem vars hyra ligger över marknadsvärdet ökar incitamenten för ombildning av bostaden. Detta minskar beståndet av hyreslägenheter och stryper möjligheten för svagare grupper att ta sig in på bostadsmarknaden. Resultatet blir bostadsbrist, långa köer och svarta marknader.

Förespråkarna av bruksvärdessy­stemet menar att systemet leder till en rättvis prissättning på bostäder då likvärdig bostad får likvärdig hyra. Problemet är att reglerade hyror ger motsatt effekt. Om vi eftersträvar rättvisa bör vi ge samhällets svaga grupper möjlighet att få tag på bostad till ett rimligt pris. Dagens lagstiftning, som har sitt ursprung från 1968, är ett föråldrat koncept från den socialdemokratiska svenska modellen, och passar inte för den verklighet vi ser på bostadsmarknaden idag.

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör fri hyressättning införas.

Ett sådant steg skulle innebära att utbud möter efterfrågan, vilket leder till att flyttkedjor kommer i gång, hyrorna blir rimligare och tillgången på hyresrätter ökar. En sådan utveckling har vi sett i Finland som under 1990-talet införde fri hyressättning på både nyproduktion och befintligt bestånd. Sedan dess har andelen hyresrätter ökat från 26 till 31 procent, vilket kan jämföras med Sverige där det under samma period har skett en markant minskning av andelen hyreslägenheter.

Den hårt reglerade hyressättningen sätter käppar i hjulet för rörligheten på bostadsmarknaden.

En fri hyressättning kommer att öka rörligheten vilket förenklar för fler, däribland studenter, att få tag på hyreslägenheter. Våra politiker måste nu visa mod och förändra det system som sätter käppar i hjulen för de tiotusentals studenter som blir antagna till Uppsala universitet varje termin. Det måste bli enklare för oss studenter att få tag på hyreslägenheter så att vi kan våga påbörja en utbildning i Uppsala utan rädsla för att stå utan bostad. Ingen ska behöva ge upp sin drömutbildning på grund av föråldrade system och hyresregleringar.

Roosa Porthén, Moderata Studenter UppsalaLudvig Lundgren, Moderata Studenter UppsalaTheo Herold, Moderata Studenter Uppsala

Studentboende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!