Skrämmande om EU-försvar

Cecilia Wikströms (FP) önskan om att upprätta ett gemensamt EU-försvar integrerat i Nato skulle inte främja freden i världen, skriver Karin Dahl, medlem i Kvinnor för fred, Uppsala.

13 augusti 2015 18:46

I en artikel i UNT (10/8) föreslår Cecilia Wikström att ett gemensamt EU-försvar upprättas och att detta försvar bör bli en integrerad del av Nato. Hon motiverar sitt förslag med hotbilderna i vårt närområde och påpekar att gemensamma militära operationer skulle göra EU till ”en av världens starkaste aktörer”.

LÄS MER: Cecilia Wikström - Skapa en försvarsunion.

Cecilia Wikström, du glömmer bort att som svensk politiker och europaparlamentariker åligger det dig att arbeta för fred med fredliga medel. Sverige är liksom alla stater i EU medlem i FN och ska liksom EU ”lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara (FN:s stadga Kap. 1, artikel 2). Detta är huvudlinjen. Säkerhetsrådet kan besluta att vapenmakt ska användas i vissa definierade fall (Kap.7).

Fixeringen vid de militära operationerna hindrar Cecilia Wikström från att lyfta fram OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som en resurs i det fredsskapande arbetet. Organisationen arbetar med tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad och har hunnit utveckla fungerande arbetsmetoder för ett vapenfritt fredsarbete. Lär av OSSE, Cecilia Wikström!

Förslaget att integrera EU-försvaret i Nato är skrämmande. Nato har ständig tillgång till kärnvapen och har tagit sig rätten att använda dem som första slag i en planerad strid. Nato har också placerat kärnvapen i fem Nato-länder i Europa i strid med icke-spridningsavtalet. Risken är stor att Sveriges nej till kärnvapen inte respekteras i ett så tätt samarbete med Nato som Cecilia Wikström förespråkar. Kärnvapnen är i sig ett starkt skäl att säga nej till ett samarbete med Nato.

Cecilia Wikström ser det täta samarbetet med Nato som en väg för EU till att bli ”en av världens starkaste aktörer .” Menar hon militärt? Jag ser riskerna – att Sverige dras in i ständigt nya konflikter i kampen mellan stormakter. Jag säger nej till den utveckling på det militära området som hon lockas av.

Cecilia Wikström vill ha en ekonomisk satsning på militär forskning och utveckling av banbrytande teknologi. Den utvecklingen är i full gång inom vapenindustrin utan ekonomiskt stöd av EU. Vad man borde fråga efter är hur nedrustningen ska komma i gång. En offensiv rustningsindustri triggar i gång våldet.

År 2013 uppgick de totala militärutgifterna i världen till en summa som motsvarar 410 000 svenska kronor per sekund under ett helt år. Det är en svindlande stor summa (Lär om kärnvapen. SLMK). Pengarna kunde ha använts för rent vatten och toaletter i världens stora slumområden, för utbildning av barn och vuxna, för de stora miljöinsatser som krävs i dag. Till exempel.

Cecilia Wikström, skrinlägg alla planer på att försöka göra EU till en militär stormakt. Försök få i gång nedrustning på en global nivå, stöd kraven på ett FN-förbud mot kärnvapen och inled ett samarbete med OSSE. Satsa på demokratisering och social och ekonomisk utveckling i konfliktområden och utveckla medlingsinstitut som med kännedom om kultur, historia och samhällssystem kan vara ett stöd i arbetet med konflikter. Förhandlingar – inte bomber och attackdrönare – är en väg till fred.

Karin Dahl, medlem i Kvinnor för fred, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!