Sex timmars arbetsdag för barnmorskor

Jag vill inte att någon som föder barn ska behöva ha tur. Det ska inte krävas att en råkar komma vid rätt tidpunkt, skriver Marie Sandberg.

1 augusti 2018 10:00

Du har köpt kläder, spjälsäng, blöjor och barnvagn. Du har kollat upp vilken välling som är mest näringsrik, hur länge en bör amma sitt barn och vad du bör äta som gravid. Du är redo för ett barn i ditt liv. Men är vården redo för dig?

Jag hade tur. Vid tre av mina förlossningar fanns det tillräckligt med personal. Jag fick fika och bäddad säng och blev sydd. Jag fick prata om min förlossningsupplevelse och om hur en hanterar att ha barn. Personalen behövde inte springa runt utan hade tid nog att se mig. En av gångerna fick jag dock bädda sängen själv, och åka efter bara sex timmar. Oftast hade jag tur, men grejen med tur är att en har det ibland, och ibland inte.

Jag vill inte att någon som föder barn ska behöva ha tur. Det ska inte krävas att en råkar komma vid rätt tidpunkt.

En kartläggning från Socialstyrelsen från 2015 visar att det vid korta vårdtider finns risker för psykisk ohälsa, då vårdpersonalen ofta inte hinner upptäcka tecknen. Ju kortare tid en får stanna på BB, desto större är risken för förlossningsdepression. Mellan 8 och 15 procent av de nyförlösta drabbas. Studier visar att kontinuitet i vården – genom att de som föder barnen får möta samma barnmorskor under graviditet, förlossning och eftervård – bidrar till att fler är nöjda och till färre skador bland dem som föder barn.

Förlossningsvården skiljer sig inte bara inom varje sjukhus, utan även mellan olika landsting och regioner.

I vissa landsting erbjuds förstföderskor utan komplikationer i regel att stanna i sex timmar, i andra tre dygn.

Förlossningsvården hålls endast flytande av att barnmorskor, som redan är belastade av hög stress, tar ett orimligt stort ansvar och jobbar allt mer övertid och dubbelpass. I dag råder brist på barnmorskor eftersom många sjukskrivit sig eller slutat på grund av stress. Ja, det är faktiskt en av yrkesgrupperna som har de högsta sjuktalen. Att förlossningsvården inte får nödvändiga resurser är tyvärr inte överraskande, utan följer bara ett tydligt mönster i samhället. Det är en fråga om kön. Såväl de som föder som de anställda är mestadels kvinnor, och politiken prioriterar därefter.

Feministiskt initiativ ser att vi måste öka personaltätheten och alltid ha en överkapacitet i personal för att kunna hantera skiftande vårdbehov.

Med sex timmars arbetsdag minskar barnmorskornas stress och färre behöver sjukskriva sig. Förlossningsvården ska aldrig handla om tur, den ska vara redo för dig och mig och alla andra. Först då kan vi bygga ett jämlikt samhälle där alla har rätt till psykisk och fysisk hälsa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Sandberg