Uppsala växer så det knakar och med detta antalet evenemang och mötesplatser, en utveckling vi måste ta vara på och uppmuntra. Sevärdheter, större möten och evenemang bidrar till ett rikare Uppsala. Med en ökning av resurser till Uppsalas besöksnäring hade dock antalet gästnätter kunnat öka, något som också skulle öka handeln och omsättningen på restaurangerna.

Därför vill vi i kommunens budget tillföra två miljoner kronor till Destination Uppsala AB.

Besöksnäringen växer, och den moderna människans behov av att resa, uppleva, lära samt njuta av mat och dryck blir allt större. Näringen i Sverige sysselsätter i dag totalt 175 800 personer. Bara under 2017 ökade antalet anställda med 10 600. I siffror ökade sysselsättningstillväxten med 6,4 procent jämfört med 2016. Detta är betydligt högre än för svensk ekonomi som helhet där sysselsättningen i brinnande högkonjunktur växte med 2,3 procent under samma period. På kommunstyrelsemötet 6 februari lade Uppsalaalliansen (M, C, KD) ett yrkande om att tillföra två miljoner kronor till Destination Uppsala AB. Dessa pengar ville vi omfördela inom befintlig budget. Styret i kommunen tillsammans med V, SD och Stefan Hanna röstade emot.

Artikelbild

| Markus Lagerquist (M)

En stark besöksnäring är inte bara positivt för hotellägare och handlare, utan för hela Uppsala.

Inom restaurang, hotell, kafé eller guidning får många sitt första jobb, och en stor del av dem som jobbar i besöksnäringen är unga eller utlandsfödda. Många svenskar med rötterna i andra länder och kulturer väljer att starta företag inom besöksnäringen. Deras företag berikar Uppsala på flera sätt. Våra invandrade landsmäns företagaranda skapar nya arbetstillfällen och bidrar till att finansiera trygghet och välfärd.

Med ökade resurser uppger branschen att den även hade kunnat hållbarhetscertifiera Destination Uppsala och kompetensutveckla näringen till att jobba med exempelvis våra kulturarv på ett mer hållbart sätt. Den hade också kunnat nå ut med elitidrottsevenemang eller utställningar till målgrupper som i dag inte tar del av detta.

I maj kommer Titanic-utställningen till Uppsala. Bara till denna beräknas 65 000 besökare, som med största sannolikhet även kommer vilja ta en kaffe, äta lunch eller bo i närheten. Större evenemang som detta gör underverk för Uppsalas företagsklimat, handel och i slutändan välfärd. Det är dags att ge Uppsalas besöksnäring den uppskattning den förtjänar.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M)

Markus Lagerquist, kommunalråd (M)