Replik: Sossarnas bostadspolitik hotar den sociala rörligheten

24 augusti 2019 10:00

Om några veckor börjar nästan 280 000 förväntansfulla studenter plugga på universitet och högskolor runt om i landet. Många av dem här i Uppsala. Vi delar därför i stort problembilden företrädarna från Socialdemokraterna ger (UNT Debatt, 22/8). Problemet är bara att det är Socialdemokraternas politik som skapat bostadsbristen från första början.

Faktorer såsom huruvida man har föräldrar som kan hjälpa till med att köpa en bostad, eller ifall man känner andra studerande, har tyvärr blivit avgörande för ens möjligheter att hitta en plats att bo på och börja plugga.

Detta eftersom alternativen till de långa bostadsköerna är att gå förbi bostadskön genom ett brett kontaktnät, eller att köpa sitt hyreskontrakt på svarta marknaden. Bostadsrätterna blir tillgängliga för dem som har ett större ekonomiskt och socialt kapital att utgå ifrån. Bostadsbristen har blivit ett hot mot den sociala rörligheten.

I Januariavtalet, som slöts mellan regeringspartierna samt Liberalerna och Centerpartiet, ingår det lovande nog att friare hyressättning ska gälla i all form av nyproduktion. Därigenom skulle klyftorna mellan första- och andrahandsmarknaden försvinna och incitament till nybyggnation skulle skapas.

Det är ett nödvändigt nästa steg för presumtionshyrorna som infördes 2006 som möjliggjorde att hyresvärden numera kan sätta hyresnivån så gott som fritt för nybyggnationer. Men det är ändå långt ifrån tillräckligt.

Ska fler bostäder kunna byggas och bli tillgängliga för studenter är avregleringar och förenklingar nyckelorden. Inte statliga byggbolag och investeringsstöd. En efterfrågad reform från bolagen som i dagsläget bygger studentbostäder är att göra studentbostaden till en egen bostadsform.

Dels för att tydligare kunna specificera vilka som har rätt att bo i studentbostäderna, dels för att kunna erbjuda studenter en bostad de har råd att bo i. Dessutom borde fri hyressättning i större utsträckning råda, vilket skulle minska hyran för studenter som bor i andra hand och låta dem undgå att subventionera billiga förstahandskontrakt för personer som har en bättre ekonomisk utgångspunkt.

Oviljan att reformera bostadsmarknaden är att förbise grupperna som far illa av den. Att hota den sociala rörligheten och skrota drömmar. Det är därför vi, olikt Socialdemokraterna, presenterar reformförslag som skulle förbättra för studenter på riktigt.

Greta Eulau

riksordförande Moderata studenter

Theo Herold

föreningsordförande Moderata studenter Uppsala

Sofia Granberg

1:a viceföreningsordförande Moderata studenter Uppsala

Jonathan Landberg

2:a viceföreningsordförande Moderata studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!