Replik: Ökad trygghet är av högsta prioritet för S

4 september 2019 05:00

Kristdemokraten Sarah Havneraas lyfter på UNT Debatt (26/8) trygghetsfrågan med anledning av de våldtäktsfall som skett i Uppsala i början av augusti. Jag är helt enig med henne och KD om hur viktig och angelägen den här frågan är.

Alla kvinnor ska känna sig trygga på Uppsalas gator. Men att utmåla det som att inget görs och att regeringen sysslar med “elitfeminism” är faktiskt helt felaktigt. Att öka tryggheten är av högsta prioritet för Socialdemokraterna både här i Uppsala kommun och nationellt.

Det är oroväckande att region Uppsalas trygghetsundersökning visar att fler unga tjejer känner sig otrygga i Uppsala. Som ung kvinna vet jag hur det är att känna sig rädd på väg hem på kvällen. Det är oacceptabelt att vi kvinnor ska behöva anpassa oss genom att välja en annan väg eller bära med oss överfallsspray. Om det är några som ska anpassa sitt beteende så är det männen som begår dessa sexualbrott.

Socialdemokraterna i Uppsala kommun har satt in många åtgärder för att öka tryggheten i Uppsala. Vi har satsat på att rusta upp otrygga utemiljöer, infört kommunala ordningsvakter och utökat ordningsvakternas närvaro när vi har sett att det behövts.

Vi har även satt upp fler övervakningskameror på strategiskt utvalda platser i samverkan med polisen och har sökt tillstånd för fler kameror. Vi har ökat ungdomsjourens närvaro på stan, genomfört en stor trygghetsundersökning och antagit en handlingsplan med 90 åtgärder för att lyfta den särskilt utsatta stadsdelen Gottsunda. Vi har också stärkt samverkan med polis och socialtjänst.

Nationellt har den S-ledda regeringen infört den strängaste sexualbrottslagstiftningen någonsin, med samtycke som grund. Straffet för grov våldtäkt har höjts och justitieminister Morgan Johansson har meddelat att regeringen tänker föreslå höjt straff även för våldtäkt av normalgraden. Regeringen har också gjort den största satsningen på polisen på decennier, hela 7 miljarder kronor till 2020. Antalet platser på polisutbildningen har fördubblats och målet är 10 000 fler polisanställda till 2024.

Men vi får inte glömma vikten av det förebyggande arbetet. Att bryta machokulturen och en destruktiv mansnorm är avgörande för att förebygga en våldskultur och i stället skapa en samtyckeskultur. Vi är inte nöjda förrän alla kvinnor känner sig trygga i Uppsala. För oss socialdemokrater är resultat viktigare än partipolitisk prestige och vi samarbetar gärna med alla demokratiska partier i denna viktiga fråga. Det förtjänar Uppsalas kvinnor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Asal Gohari (S)