”Det är orimligt att det kommer tusentals till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra” skrev Stefan Löfven på sin Facebook-sida för tre veckor sedan.

Löfven ställer människor mot människor på ett sätt som liknar typisk SD-retorik valåret till ära, och detta är fullkomligt fel. Vi i alliansens ungdomsförbund vill se praktiska lösningar, inte symbolpolitik.

Politiker bör komma med praktiska lösningar, inte föra symbolpolitik för att vädja till SD-väljare. Det är tydligt att statsministerns kommentarer angående arbetskraftsinvandringen är just det: retorik inför valrörelsen för att Socialdemokraterna ska vinna tillbaka de före detta väljare som nu röstar på Sverigedemokraterna. Sverige är på väg mot en lågkonjunktur, och för att dämpa dess skador måste vi förbereda den svenska arbetsmarknaden så att vi tar så lite skada som möjligt och inte utgå ifrån populistiska knep för att attrahera väljare.

Artikelbild

Hanna Strömberg

Det krävs reformer av nuvarande arbetsmarknadsreglering, detta av ett antal anledningar.

De turordningsregler vi har i lagen om anställningsskydd (las) är baserade på sist in, först ut-principen. Detta innebär att den tid du har varit anställd prioriteras högre än din kompetens, dina meriter och din arbetsprestation. Den som arbetat längst premieras över den som arbetat hårdast. Detta är orättvist. Ambitiösa, kompetenta och hårt arbetande personer tvingas sluta före någon annan bara för att denne jobbat på samma arbetsplats längre. Nyanlända, kvinnor, unga och personer som kommer in i arbetet i ett senare skede missgynnas mest av det rådande systemet, vilket inte bara är kontraproduktivt men dessutom oacceptabelt.

Dessutom förlorar arbetsgivarna, eftersom dessa berövas möjligheten att sätta samman det lag av medarbetare de själva önskar.

Detta är speciellt problematisk då vi i dag har inlåsningseffekter på arbetsmarknaden på grund av dessa turordningsregler. Människor byter i mindre utsträckning jobb, vilket innebär att ett arbetstillfälle är låst hos någon som är rädd att förlora sin plats i ordningen. Således finns det mängder av specialistkompetens som inte tillvaratas hos exempelvis nyutexaminerade och nyanlända. Detta hämmar tillväxt och framförallt vår konkurrenskraft, inte bara här i Sverige, utan även globalt.

Artikelbild

John Hultengård

Det är en oflexibel och otrygg arbetsmarknad som slår hårdast mot de allra mest utsatta.

År 2001 infördes en reform som tillåter en arbetsgivare med tio eller färre anställda att undanta två arbetstagare från turordningslistan om dessa är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Enligt studier av nationalekonomen Sven-Olof Daunfeldt har företagen som kunnat nyttja denna reform ökat sin tillväxt markant. De har blivit mer benägna att anställa och detta har skapat fler jobb. Utöver de positiva effekterna för tillväxten kan man fråga sig om det inte också är en rimlig signal att sända ut. Ska det inte löna sig att prestera? Det handlar inte om att försvåra för de svaga, vi vill tvärtom se till att alla människor lättare kan röra sig på arbetsmarknaden, det handlar om att kompetens och vilja ska löna sig, snarare än ålder och lojalitet.

Artikelbild

Alva Brenner

Den rödgröna majoritetens försvar av den nuvarande utformningen av las är ett försvar av ett orättvist system.

I deras värld är antalet anställningsår hos den nuvarande arbetsgivaren den enda merit som räknas. Vi i alliansens ungdomsförbund ser ett skriande behov av att reformera arbetsmarknadens lagar. En början är att ta bort de turordningsregler som finns i lagen om anställningsskydd. Arbete ska alltid löna sig, och de som jobbar hårt ska även belönas för det. Kompetens och egna meriter ska alltid komma först.

Artikelbild

Ida Kopsch

Slutligen är det också viktigt att Sverige anpassar sig för den globala arbetsmarknaden. Globaliseringen har varit ovärderlig för vårt exportberoende land, och detta ska vi värna om. Till skillnad från Socialdemokraternas bakåtsträvande politik, där nyckeln till en stark arbetsmarknad är att neka arbetskraftsinvandring och försvåra företagsamhet, vill vi att Sverige ska vara väl utrustat för att skörda de frukter som globaliseringen faktiskt ger. Detta börjar med en flexibel och rörlig arbetsmarknad i hemlandet.

Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet har varit otroligt viktigt för Sverige, och det ska vi värna om.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna bryr sig helt klart inte om att Sverige ska klara av nästa ekonomiska nedgång. Dock vill vi i alliansens ungdomsförbund avskaffa turordningsreglerna i las eftersom det skapar tydligare incitament för arbetskraft att röra sig mellan jobb inom Sverige och på den inre europeiska marknaden. Dessa reformer skulle även skapa större incitament för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden att arbeta i stället för att leva på bidrag. Reformer som dessa behövs så att alla de som kan och vill bidra till det svenska samhället ska kunna göra det. Om än bara statsministern själv skulle förstå detta.

Theo Herold, Moderata Studenter Uppsala, Hanna Strömberg, Moderata Studenter Uppsala, John Hultengård, Centerpartiets ungdomsförbund Uppsala

Alva Brenner, Liberala ungdomsförbundet Uppsala, Ida Kopsch, Kristdemokratiska ungdomsförbundet Uppsala