Ohållbar jobbstress

Uppsala läns arbetsgivare har misslyckats när tre fjärdedelar känner sig stressade av jobbet, skriver företrädare för Unionen Uppland.

26 maj 2018 00:30

I Uppsala län känner sig nästan tre fjärdedelar, 74 procent, av tjänstemännen i privat sektor stressade av sitt jobb.

Med det är vårt län faktiskt värst i landet vad gäller att känna sig stressad på jobbet.

För alla dem är jobbstressen inte ett undantag utan en känsla de går runt med dag efter dag. Stress har blivit ett normaltillstånd. Nu måste arbetsgivarna kavla upp ärmarna. De har ansvaret för att arbetet som sker på deras arbetsplats inte leder till ohälsa. Jobbstressen är främst deras ansvar.

Vi lever i ett stressat samhälle där det kan vara svårt att få tid för återhämtning. I Uppsala län känner drygt var fjärde tjänsteman (28 procent) att de inte hinner återhämta sig efter stressiga perioder.

I panik letar vi i stället upp information om hur vi ska hantera vår stress och möts av råd om att yoga, lyssna på lugn musik eller börja träna för att hantera den stressiga vardagen.

Det kan vara bra i stunden men är inte hållbart i längden.

Det är inte den som är stressad som ska lära sig att hantera sin jobbstress, det är arbetsgivarens ansvar att se till att det aldrig går så långt att jobbstressen måste hanteras.

För stress ska inte vara ett normaltillstånd. Efter intensiva perioder behöver vi tid för återhämtning, annars går det ut över vår hälsa, arbetsprestation och privatliv. Allt för många går i dag runt med allvarliga symptom på stress. Försämrat minne, ångest, depression, hjärtklappning, värk i kroppen och sömnsvårigheter är bara några av de vanligaste konsekvenserna av stress. Tyvärr delar alldeles för många erfarenheten av att kroppen säger ifrån då långvarig stress börjar påverka både den fysiska och mentala hälsan.

Som arbetsgivare är man skyldig att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Man har också allt att vinna på att prioritera de anställdas hälsa. Vi vet att stressrelaterade sjukdomar är vanliga och att ha anställda som inte kan gå till jobbet gynnar varken individen, företaget eller samhället.

Därför har arbetsgivaren ett stort ansvar. Arbetsgivare ska inte vänta tills någon har blivit sjuk, utan de ska se över rutiner, läsa på om tidiga signaler på ohälsa så att de kan agera i tid och fundera över vad de kan göra för att ge sina anställda rimliga möjligheter att klara av jobbet under ordinarie arbetstid.

I Uppsala län känner i dag bara tre av tio till om deras arbetsgivare har några riktlinjer för minskad stress på jobbet. Det är anmärkningsvärt!

I dag stressar många från jobbet för att hämta barnen på förskolan, hoppar över lunchrasten för att slänga i sig något snabbt framför datorn, och svarar snabbt på jobbmail när det plingar till i telefonen på kvällen.

Att tre fjärdedelar av tjänstemännen i Uppsala län går runt och känner sig stressade av sitt jobb tar vi på Unionen på största allvar.

Vi hoppas att den som är arbetsgivare i Uppsala län tar det på lika stort allvar.

Unionen Uppland

Ulf Solhall, regionchef

Kjell Christensson, ordförande regionstyrelsen

Arbetsmiljö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa