Människors möjlighet att sluta samman och demonstrera krymper runt om i världen, både i och utanför Europa.

Kvinna till Kvinna vill med rapporten Så tystas en kvinnorörelse (Suffocating the Movement) visa hur bråttom det är att vända utvecklingen för att förhindra att det demokratiska utrymmet fortsätter att minska.

Ett minskande eller stängt utrymme skapas av både statliga och icke-statliga aktörer och påverkar mänskliga rättigheter som föreningsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet. Lagstiftare använder just lagen för att exempelvis förhindra organisationer att registrera sin verksamhet och ta emot ekonomiska medel, och extrema grupper utövar sin makt genom hat, hot och våld för att förstärka konservativa värderingar och förminska förtroendet för kvinnorättsförsvarare. Det händer även i demokratiska länder. I Storbritannien infördes en lag 2014 som begränsar demonstrationsrätten vid val, och i Spanien hotas demonstrationsrätten av ökat polisvåld och hårdare straff.

Kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter hotas i FN där traditionella värderingar prioriteras över mänskliga rättigheter.

I Sverige påverkas kvinnliga journalisters yrkesliv och privatliv av högerextrema grupper då de hängs ut offentligt eller trakasseras i hemmet.

När kvinnorättsförsvarare i 32 länder tillfrågades om deras situation förändrats de senaste åren uppgav mer än 60 procent att deras utrymme att agera har krympt. 85 procent menar att kvinnliga aktivister drabbas hårdare än manliga på grund av att finansiering till kvinnorättsorganisationer minskar samt att kvinnor stängs ute från de politiska arenorna.

Fler än hälften uppger ökande nationalism och traditionella värderingar som bakomliggande orsaker till denna utveckling.

Nationalismen är på frammarsch även i Sverige, och det är naivt att tro att vi är skyddade mot ojämställdhet.

Kvinnor har traditionellt sett behövt kämpa för förändring utanför maktens korridorer. Därför drabbas kvinnors organisering och rättigheter hårt när det demokratiska utrymmet krymper. Inom den nationalistiska sfären förstärks denna process då kvinnans självständighet ofta motarbetas. Hennes roll anses vara i hemmet, vilket leder till att utrymmet att agera minskar.

Kvinnliga aktivister straffas för att de inte följer stereotypa normer och ses som ett hot mot ”kärnfamiljen”.

Detta är en av de viktigaste skillnaderna i hur det krympande demokratiska utrymmet påverkar könen. Denna typ av politik drivs också i Sverige, och är ett direkt hot mot jämställdheten.

Under hösten 2017 visade Metoo-kampanjen den tragiska verklighet där patriarkala strukturer och beteenden tystar kvinnor i alla delar av samhället. Kampanjen blev en skrämmande väckarklocka för den alltmer bakåtsträvande miljö vi finner oss i. Kvinnors mänskliga rättigheter måste genomsyra den svenska politiken när vi står inför riksdagsvalet i september. Det är också oerhört viktigt att det inte glöms bort när valårets hetta har svalnat.

Vi kan aldrig ta kvinnors rättigheter för givna. De måste försvaras varje dag.

Med en stark feministisk rörelse kan den negativa trenden vändas. Forskning visar att detta är ännu viktigare än att ha många kvinnor i politiken. Vi får inte tro att det som uppnåtts inte kan raseras. Det enkla faktumet är att om vi inte agerar nu så kommer vi i skuggan av det krympande demokratiska utrymmet att se en tillbakagång av kvinnors rättigheter som tagit generationer att uppnå.

I samband med internationella kvinnodagen vill vi lyfta fram de kvinnorättsförsvarare som inte låter sig tystas av bakåtsträvande krafter, och som trots hot kämpar outtröttligt för kvinnors mänskliga rättigheter. Som höjer sin röst och tar plats i det offentliga rummet för att försäkra sig om att kvinnorörelsen aldrig tystas. Vi vill uppmana alla att skriva under Kvinna till Kvinnas upprop till den framtida svenska statsministern att inte glömma kvinnors rättigheter, och fortsätta kämpa för jämställdhet.

Vi vill också uppmana nuvarande och framtida svenska politiker att inte normalisera nationalism.

Stå upp för kvinnorättsförsvarare och låt inte hot mot dessa människor gå obemärkt.

Emy Lynch och Linn Sjöde, cirkelledare för Kvinna till Kvinnas volontärgrupp i Uppsala