MUF måste sluta sprida fake news

Det verkliga hotet mot individers fri- och rättigheter som ska bekämpas är bakåtsträvande konservativa, skriver tre företrädare för Liberala ungdomsförbundet i en slutreplik om EU och abort.

26 maj 2019 10:00

Moderata ungdomförbundet verkar inte vilja erkänna att de skapar en halmdocka utan dess like angående hur sociala pelaren kan påverka aborträtten. Vi hävdar inte att MUF inte är för svensk aborträtt, vår kritik består i att MUF sprider en felaktig tolkning av EU:s sociala pelare för att skapa rädsla och missnöje för EU.

Dessa lögner stjäl tid och fokus från en konstruktiv diskussion om vilken roll EU kan spela i kampen för att alla ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda oavsett var man råkar bo. Skydd av rättigheter är nära förknippade med den fria rörligheten i praktiken. Medlemsstater som vägrar bejaka mänskliga rättigheter begränsar den fria rörligheten.

För LUF är det väldigt enkelt. Stöttar man aborträtten på riktigt borde fokus vara hur EU ska kunna ta krafttag för att verka för fri abort i hela unionen. Men istället sponsrar MUF inlägg med lögner om att den sociala pelaren ger Polen och Ungern makt över svensk aborträtt genom EU-samarbetet. Det stämmer inte.

Att andra medlemsländer inte ger kvinnor samma reproduktiva rättigheter som Sverige är inte ett argument för att inte hjälpa kvinnor från andra medlemsländer. Däremot förstår vi Moderata ungdomsförbundets oro över andra länders partiers invändningar. Moderaterna sitter, tillsammans med KD, i partigruppen European People’s Party som i sin partiplattform uttryckligen slår fast att allt mänskligt liv ska skyddas från början till slut.

Det här är ett direkt uttryck för den konservativa kraft som LUF motsätter sig. Bakåtsträvande konservativa är det verkliga hotet mot individers fri- och rättigheter. Konservativa partier verkar tycka att det är viktigare att enskilda EU-länder har möjlighet att begränsa aborträtten än att EU garanterar att enskilda individer har tillgång till säkra aborter.

Den bästa försäkringen mot denna konservativa epidemi är att försvaga den. Från svenskt håll borde man därför avstå från att rösta konservativt och istället rösta liberalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Romina Pourmokhtari Anders Viking Pettersson Victoria Viklund