På UNT Debatt (23/5) går tre företrädare för Liberala ungdomsförbundet (LUF) till angrepp mot Moderata ungdomsförbundets (MUF) tydliga ställningstaganden emot överstatlighet i sociala frågor.

Såväl MUF som Moderaterna står bakom rätten till abort. Vi är därför stolta över att Moderaternas irländska systerparti, Fine Gael, var drivande i att avskaffa det irländska abortförbudet i den folkomröstning som LUF nämner. Vi ställer oss dock något frågande till att LUF lyfter detta som ett exempel på ”konservativ epidemi”.

Det var trots allt Liberalernas irländska systerparti i den liberala partigruppen ALDE, Fianna Fáil, som in i det sista kämpade för att behålla abortförbudet på Irland. LUF:s förenklingar om ”konservatism” är därför grovt missvisande.

Artikelbild

John Manders, distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet Uppsala län.

Moderaterna kommer alltid att vara drivande för aborträtten i EU, exempelvis i frågor som rör utrikespolitik och forskning. Däremot motsätter vi oss överstatlighet inom socialpolitiken. Den sociala pelaren är en uppmaning till EU-lagstiftning i sociala frågor, och kan i framtiden ge legitimitet åt förslag som berör svensk aborträtt.

Det LUF missar när de förespråkar att rättigheter ska fastställas på miniminivå i hela EU, är att det inte råder konsensus inom EU om att aborträtten är en rättighet. I vissa länder betraktas uppenbarligen ett fosters ”rätt till liv” som minst lika viktigt som kvinnans rätt att fatta beslut om sin egen kropp.

Det finns således ingen garanti för att den rättighet som skulle fastställas på miniminivå faktiskt är en kvinnas rätt till sin egen kropp. Det kan likagärna vara det ofödda fostrets rätt som fastställs på miniminivå i hela EU. Därför riskerar den typen av lagstiftning att begränsa den svenska aborträtten. Moderaterna kommer av den anledningen att konsekvent motsätta sig EU-inflytande över svensk aborträtt.

LUF borde ägna mer tid åt att fundera över vad syftet med Europasamarbetet är. Det är naivt att lämna över makt till EU i frågor som inte är gränsöverskridande och där lejonparten av EU:s medlemsstater har en väsentligt annorlunda grundsyn än Sverige.